Verb(กริยา)

Verb(กริยา)

Verb(กริยา) เป็นคำ หรือ กลุ่มคำที่เป็นการแสดงออก การเคลื่อนไหวหรือแสดงสภาวะของประธานในประโยค แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. Main verbs คือ คำกริยาแท้ หรือคำกริยาหลักของประโยค แบ่งได้อีก 3 ประเภทคือ

1.1 Action verb คือ คำกริยาหลักของประโยคที่ “บอกการกระทำ” ของประธานประโยค

เช่น

– I walk to school. = ฉันเดินไปโรงเรียน

– Birds fly in the sky. = นกบินอยู่บนท้องฟ้า

1.2 Linking Verb คือ “กริยาที่เชื่อมเสริม“ประธานของประโยคกับส่วนเสริมประธานประโยค ซึ่งอาจเป็นคำนาม หรือ คำคุณศัพท์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นการขยายความบอกกริยาลักษณะของประธาน

เช่น

– I am a teacher. = ฉันคือครู

– She looks happy today. = วันนี้เธอดูมีความสุข

1.3 Intransitive Verb คือ “กริยาที่ไม่ต้องการกรรมมารองรับ” แต่อาจมีส่วนขยายหรือไม่ก็ได้

เช่น

– I eat. = ฉันกิน

– Birds fly. = นกบิน

2. Auxiliary Verbs or Helping Verbs คือ กริยาช่วยที่ใช้ประกอบคำกริยาแท้ ได้แก่

– Verb to be (is, am, are, was, were)

– Verb to do (do, does, did)

– Verb to have (have, has, had)” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2