คลาสเด็กประถม
 /  คลาสเด็กประถม

Videos คลาสเด็กประถม

 

คลาสชั้นประถม เลเวล 2 ที่ Guru English School
น้องๆที่ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ไม่ต้องกลัวนะคะ Guru มีวิธีสอนที่จะทำให้เด็กๆ สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วทันใจ
ปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว ไฮโดรโปนิกส์
การปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว ไฮโดรโปนิกส์ #Hydroponics โดยใช้วัสดุเหลือใช้ ของนักเรียนชั้นประถม กับ Guru English School


” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER