Vdo Online Course
 /  Vdo Online Course

คลาสเรียนภาษาอังกฤษแบบสอนสด เรียนกับครูฝรั่ง Licensed

#คอร์สเรียนออนไลน์ #คอร์สเรียนสดกับครูฝรั่งที่โรงเรียนและออนไลน์ #Guru English School

แบ่งเป็น

ระดับที่ 1 คอร์สพื้นฐาน Basic English : level 1-3

ระดับที่ 2 คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป General English : level 4-6

ระดับที่ 3 คอร์สภาษาอังกฤษ ระดับสูง เพื่อธุรกิจ Advance Business English : level 7-9

Note:
👉นักเรียนจะต้องสอบ online กับ Oxford เพื่อวัดเลเวล ทั้งก่อนเรียนเพื่อวัดเลเวล, ติดตามผลการเรียน , เลื่อนเลเวล และสอบจบ เพื่อรับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษา
👉การเรียนในแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 3 เดือน เวลาตั้งแต่ 09:00-21:00 น.
👉สามารถโต้ตอบ พูดคุยกับครูผู้สอนขณะเรียนออนไลน์ได้ โดยมี App ช่วยแปลภาษาให้
👉สามารถเลือกครูผู้สอนได้ โดยจะมีรูปและ โปรไฟล์ของครูฝรั่ง ประวัติการศึกษา, ประสบการณ์ และความชำนาญในการสอนของครูฝรั่งแต่ละคน ให้นักเรียนเลือกเข้าเรียนตามความต้องการ

🔮สนใจสมัครเรียน:☎️ 086-9182438

Line ID: guruenglish2

#เรียนออนไลน์ แก้โควิด19

#เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

#เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับครูฝรั่งที่จบการสอน

 


Guru English School is one of the fastest-growing private English schools in Chiang Mai and Bangkok. We pride ourselves in having an exceptional staff of highly-educated Native English Speakers from around the world, including The United Kingdom and The United States. We work very hard with the students, not only to develop verbal fluency, but also finely tune their accents to sound more like a native speaker.

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2