เล่านิทาน กับ Teacher Greg พร้อมด้วย น้องTiffany และน้องNaitan!
 /  วิดีโอ / อนุบาล 4-6 / เล่านิทาน กับ Teacher Greg พร้อมด้วย น้องTiffany และน้องNaitan!
เล่านิทาน กับ Teacher Greg พร้อมด้วย น้องTiffany และน้องNaitan!

เล่านิทาน กับ Teacher Greg พร้อมด้วย น้องTiffany และน้องNaitan!” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER