เปรียบเทียบระหว่าง Present Simple Tense และ Present Continuous Tense
 /  Knowledge / เปรียบเทียบระหว่าง Present Simple Tense และ Present Continuous Tense

เปรียบเทียบระหว่าง Present Simple Tense และ Present Continuous Tense

Present Simple Tense คือ tense ที่พูดถึงเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน, เป็นความจริง, เกิดขึ้นเป็นประจำเสมอ มีโครงสร้างดังนี้
ประโยคบอกเล่า = S +V.1 เติม s หรือ es
ประโยคปฏิเสธ = S + do / does + not + V.1
ประโยคคำถาม = Do / Does + S + V.1
Present Continuous Tense คือ tense ที่พูดถึงเหตุการณ์ที่การกระทำนั้นกำลังเกิดขึ้น มีโครงสร้างดังนี้
ประโยคบอกเล่า = S + V. to be + V.1 เติม ing
ประโยคปฏิเสธ = S + V. to be + not + V.1 เติม ing
ประโยคคำถาม = V. to be + S + V.1 เติม ing
ตัวอย่างประโยคเช่น
Present Simple Tense = > He plays basketball every day. = เขาเล่นบาสเก็ตบอลทุกวัน
Present Continuous Tense = > He is playing basketball now. = ตอนนี้เขากำลังเล่นบาสเก็ตบอล” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2