Present Continuous Tense

Present Continuous Tense

Present Continuous Tense คือ Tense ที่พูดถึงเหตุการณ์ที่การกระทำนั้นกำลังดำเนินอยู่ มีโครงสร้างดังนี้

1. ประโยคบอกเล่า = S + V. to be + V.1 เติม ing

เช่น

– They are going to hospital. = พวกเขากำลังไปโรงพยาบาล

– He is sleeping in his room. = เขากำลังนอนในห้องของเขา

2. ประโยคปฏิเสธ = S + V. to be + not + V.1 เติม ing

เช่น

– I am not running right now. = ฉันไม่ได้กำลังวิ่งขณะนี้

– She is not driving a car. = เธอไม่ได้กำลังขับรถ

3. ประโยคคำถาม = V. to be + S + V.1 เติม ing

เช่น

– Are you reading a book? = คุณกำลังอ่านหนังสือใช่หรือไม่

– Is he talking with his father? = เขากำลังคุยกับพ่อของเขาใช่หรือไม่

 

 

 ” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2