Passive Voice
 /  Knowledge / Passive Voice

Passive Voice

Passive Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ ซึ่งต่างจากประโยคก่อนๆที่เราได้เจอมา ที่ประธานเป็นฝ่ายกระทำ

ยกตัวอย่างเช่น

Present simple tense

โครงสร้างประโยค คือ S +V.1 เติม s หรือ es

เช่น

I never drink coffee. = ฉันไม่เคยดื่มกาแฟ

She reads a book every night. = เธออ่านหนังสือทุกคืน

 

Present simple tense(Passive Voice)

โครงสร้างประโยค คือ S + V.to be + V.3

เช่น

Coffee is drunk by me. = กาแฟถูกดื่มโดยฉัน

Books are read by her every night. = หนังสือถูกอ่านโดยเธอทุกคืน” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2