คำนาม
 /  Knowledge / คำนาม

คำนาม


คำนาม คือ คำที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และกริยาอาการต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่

1. นามนับได้(Countable Noun) คือคำนามที่สามารถนับได้ว่ามีกี่คน กี่ตัว กี่สิ่ง มักนำหน้าด้วย a, an, the เสมอ จำแนกได้เป็น 2 แบบคือ

1.1 คำนามเอกพจน์(Singular) คือ คำนามที่มีจำนวน 1 สิ่ง

เช่น

I have a dog. = ฉันมีสุนัข 1 ตัว

She has a cat. = เธอมีแมว 1 ตัว

1.2 คำนามพหูพจน์(Plural) คือ คำนามที่มีจำนวนมากกว่า 1 สิ่ง หลักการเปลี่ยนคำนามจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์ทำได้หลายวิธี ได้แก่

I have two dogs. = ฉันมีสุนัข 2 ตัว

She has cats. = เธอมีแมวหลายตัว

2. นามนับไม่ได้(Uncountable Noun) คือ คำนามที่ไม่สามารถนับได้ว่ามีกี่คน กี่สิ่ง จำแนกได้เป็น 4 แบบ คือ

2.1. แบบคงสภาพเดิมตลอด

เช่น

I take a bath with soap. = ฉันอาบน้ำด้วยสบู่

Bread made from flour = ขนมปังทำมาจากแป้ง

2.2. เป็นแบบเม็ด ผง หรือเส้นเล็กๆ

เช่น

Sugar is sweet. = น้ำตาลมีรสหวาน

My hair is red. = ผมของฉันสีแดง

2.3. เป็นชื่อของธาตุต่างๆ

เช่น

Gold is expensive. = ทองมีราคาแพง

Copper can conduct electricity well. = ทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี

2.4. ไม่มีรูปร่าง

เช่น

beauty = ความสวย

happiness = ความสุข” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2