การใช้ Have กับ Has

การใช้ Have กับ Has

การใช้ Have กับ Has

แปลว่า มี หรือรับประทาน

I
You
We
They + Have

คนหลายคน

สัตว์หลายตัว

สิ่งของหลายอย่าง

He
She
It + Has

ชื่อคนๆเดียว

สัตว์ตัวเดียว

สิ่งของอันเดียว

#การสร้างให้เป็นปฏิเสธ ใช้ Do กับ Does มาช่วยนะจ้ะ แล้วตามด้วย Have เสมอ!!

เช่น

He does not have brother.

They do not have any brother.

#การสร้างให้เป็นประโยค คำถาม ใช้ Do กับ Does มาช่วยเช่นเดียวกันคะ

เช่น

Do we have money?

Does it have a tail?” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2