การใช้ Do และ Does

การใช้ Do และ Does

ประธานเอกพจน์

 

He , She , It , a cat , ชื่อคนคนเดียว สัตว์ตัวเดียว และสิ่งของอันเดียวที่กล่าวถึง

 

ใช้ Does

 

ประธานพหุพจน์ I , You , We , They , two cat , ชื่อคนหลายคน  สัตว์หลายตัวสิ่งของหลายอย่างที่ถูกกล่าวถึง ใช้ Do

 

จริงๆแล้วคำว่า does คือการเติม s ที่ท้ายคำว่า do แต่ไม่ได้เติม s เฉยๆ แต่เป็นการเติม es  ตามหลักการทางภาษา

 

การย่อรูปปกติจะย่อรูปประโยคปฏิเสธเท่านั้น

 

do not = don’t  ดู น็อท = โดนท

 

does not = doesn’t  ดัสน็อท = ดัสเซินท

 

  1. ประโยคบอกเล่า ( ประธาน +do, does) แปลว่า ทำ จะทำอะไรบ้างนั้น ดูจากตัวอย่างเลย

 

You do the laundry everyday.                    คุณซักผ้าทุกวัน

 

We do the washing after dinner.              พวกเราล้างจานหลังอาหารเย็น

 

He does homework in the evening.         เขาทำการบ้านในตอนเย็น

 

My mom does housework everyday.     แม่ของฉันทำงานบ้านทุกวัน

 

  1. ประโยคปฏิเสธ ( ประธาน  +  do + not / does + not ใช้เป็นคำปฏิเสธ ) แปลว่า ไม่..

 

I don’t  know.ผมไม่รู้

 

He doesn’t  love you. เขาไม่รักคุณ

 

You don’t drink coffee in the morning. คุณไม่ดื่มกาแฟในตอนเช้า

 

We don’t  go to school everyday. พวกเราไม่ไปโรงเรียนทุกวัน

 

  1. ประโยคคำถาม Yes / No Question

 

การทำประโยคคำถามให้เอา Do , Does  มาวางไว้หน้าประโยค ตามหลักที่ว่า การสร้างประโยคบอกเล่าเป็นคำถามนั้น ถ้าไม่กริยาช่วย (is, am, are/ can/ should/ must) ในประโยค ให้เอา Verb to do มาใช้แทน

 

ประโยคคำถามแบ่งออกเป็นสองประเด็นคือ ถามในรูปแบบบอกเล่า และถามรูปแบบปฏิเสธ

 

  1. การถามในรูปแบบบอกเล่า

 

Do you go go to school by car. คุณไปโรงเรียนโดยรถยนต์ใช่ไหม           Yes, I do. / No, I don’t. ใช่  / ไม่ใช่

 

Does he come from China.? เขามาจากจีนใช่ไหม                                Yes, he does.  No, he doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่

 

Don’t they sell  fruit? พวกเขาไม่ได้ขายผลไม้ใช่ไหม                              Yes, they do. / No, they don’t. ใช่  / ไม่ใช่

 

  1. การถามในรูปแบบปฏิเสธ

 

Don’t you go go to school by car? คุณไปโรงเรียนโดยรถยนต์ใช่ไหม    Yes, I do. / No, I don’t. ใช่  / ไม่ใช่

 

Doesn’t he come from China.? เขามาจากจีนใช่ไหม                          Yes, he does.  No, he doesn’t.ใช่ / ไม่ใช่

 

Don’t they sell  fruit? พวกเขาไม่ได้ขายผลไม้ใช่ไหม                            Yes, they do. / No, they don’t. ใช่  / ไม่ใช่” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2