การใช้ a / an และ the
 /  Knowledge / การใช้ a / an และ the

การใช้ a / an และ the

การใช้ a / an และ the

a และ an ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์ และมีความหมายไม่เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างการใช้ a

1. a ใช้นำหน้าคำนามที่ ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ

เช่น

a boy = เด็กผู้ชายหนึ่งคน

a pen = ปากกาหนึ่งด้าม

2. ใช้นำหน้าคำนามที่ ออกเสียงพยัญชนะ

เช่น

a university. = มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ตัวอย่างการใช้ an

1. ใช้นำหน้าคำนามที่ ขึ้นต้นด้วยสระ ได้แก่ a, e, i, o, u

เช่น

an ant. = มดหนึ่งตัว

an umblela. = ร่มหนึ่งคัน

2. ใช้นำหน้าคำนาม ที่ออกเสียงเป็นสระ

เช่น

an hour. = หนึ่งชั่วโมง

the ใช้กับคำนามที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงทั้งที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ รวมถึงคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้

ตัวอย่างการใช้ the

1. ใช้กับสิ่งที่มีเพียงสิ่งเดียวในโลก

เช่น

the sun. = ดวงอาทิตย์

2. ใช้เมื่อมีการกล่าวถึงเป็นครั้งที่ 2 ถึงแม้ในครั้งแรกจะใช้เป็น a, an เพราะเป็นการเจาะจงถึงสิ่งที่พูดถึงในตอนแรก

เช่น

She live in a house and the house is new. = เธออาศัยอยู่ในบ้านและเป็นบ้านใหม่

 ” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2