คอร์สเรียนแบบกลุ่ม
 /  คอร์สเรียนแบบกลุ่ม

***ราคาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกลุ่ม 4-7 คน***

การเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มที่ Guru English School การเรียนภาษาอังกฤษที่กูรูจะมีการสอบวัดระดับเพื่อจัดกลุ่มแยกนักเรียน 4 ถึง 7 คน ในการเรียนกับครูฝรั่ง 1 ท่าน ตามผลการสอบเพราะฉะนั้นเพื่อนของเราที่เรียนภาษาอังกฤษในห้องเดียวกันจะมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษในระดับเดียวกันแต่การเลื่อนระดับขึ้นไปจะไม่พร้อมกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับใครตั้งใจเรียนมากกว่าก็จะเลื่อนระดับขึ้นไปก่อนที่ กูรู จึงสอนโดยคิดเป็นชั่วโมง

หลักสูตร
(แบบกลุ่ม 4-7 คน)
จำนวน
(ชั่วโมง)
ราคา
(ต่อชั่วโมง)
ราคา
(ต่อคน/ต่อคอร์ส)
สนทนา 20 ชั่วโมง 390 บาท 9,900 บาท
 

ห้องเรียนมีนักเรียน 4-7 คน แล้วแต่ผลสอบเข้าของนักเรียน ราคาค่าเรียนรวมค่าสอบออนไลน์, CD ฝึกออกเสียงและฝึกการฟัง, หนังสือเรียน แบบฝึกหัดและปากกา

 

สนทนา 60 ชั่วโมง 330 บาท 19,900 บาท
 

ห้องเรียนมีนักเรียน 4-7 คน แล้วแต่ผลสอบเข้าของนักเรียน ราคาค่าเรียนรวมค่าสอบออนไลน์, CD ฝึกออกเสียงและฝึกการฟัง, หนังสือเรียน แบบฝึกหัดและปากกา

(นักเรียนสามารถเปลี่ยนคลาส 120 ชั่วโมง ได้ภายใน 30 ชั่วโมงแรก โดยการเพิ่มเงินเพียง 10,000 บาท)

 

สนทนา 120 ชั่วโมง 250 บาท 29,900 บาท
สนทนา Unlimited-ตลอดชีพ 295,999 บาท
 

ห้องเรียนมีนักเรียน 4-7 คน แล้วแต่ผลสอบเข้าของนักเรียน ราคาค่าเรียนรวมค่าสอบออนไลน์, CD ฝึกออกเสียงและฝึกการฟัง, หนังสือเรียน แบบฝึกหัดและปากกา

หลังจากเรียนครบ 120 ชั่วโมง นักเรียนจะสามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกหลักไวยกรณ์

 

คอร์สสันทนาการ

สอนโดยครูจบจิตวิทยา เน้นเรียนแบบนักเรียนสนุก ให้เด็กมีความสุขในการเรียน

4 – 14 ขวบ 60 ชั่วโมง 498 บาท 29,900 บาท
4 – 14 ขวบ 120 ชั่วโมง 498บาท 59,760 บาท
 

4-7 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง เป็นคอร์สสันทนาการ สอนโดยครูจบจิตวิทยา เน้นสอนแบบสนุก ให้เด็กมีความสุขในการเรียน

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 

เขียน – อ่านภาษาอังกฤษ 60 ชั่วโมง 330 บาท 19,900 บาท
เขียน – อ่านภาษาอังกฤษ 120 ชั่วโมง 250 บาท 29,900 บาท
เขียน – อ่านภาษาอังกฤษ unlimited-ตลอดชีพ 99,999บาท
 

4-7 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง ในการทำให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 

TOEFL, TOEIC 60 ชั่วโมง 498 บาท 29,900 บาท
TOEFL, TOEIC 120 ชั่วโมง 498 บาท 59,760 บาท
 

ค่าคอร์สเรียน TOEIC 29,000 บาท เรียน 60 ชั่วโมง รับรองผลสอบจนได้ 700 หากเรียนจบ 60 ชั่วโมง ยังสอบไม่ถึง 700 สามารถเรียนเพิ่มได้อีก 120 ชั่วโมง

 

IELTS 60 ชั่วโมง 490 บาท 29,900 บาท
IELTS 120 ชั่วโมง 490 บาท 59,760 บาท
 

4-7 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง ในการทำให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 


” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER