คอร์สเรียนแบบกลุ่ม
 /  คอร์สเรียนแบบกลุ่ม

Guru เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ สายอาชีพ ที่ใบประกาศนียบัตรการเรียนจบที่ Guru สามารถใช้สมัครงานทุกสายการบิน, โรงแรมระดับ 5 ดาว, ขอวีซ่าทำงานต่างประเทศ, ขอทุนการศึกษาเรียนต่อ หมอ พยาบาล ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

***ราคาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกลุ่ม 4-12 คน***

การเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มที่ Guru English School การเรียนภาษาอังกฤษที่กูรูจะมีการสอบวัดระดับเพื่อจัดกลุ่มแยกนักเรียน 4 ถึง 12 คน ในการเรียนกับครูฝรั่ง 1 ท่าน ตามผลการสอบเพราะฉะนั้นเพื่อนของเราที่เรียนภาษาอังกฤษในห้องเดียวกันจะมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษในระดับเดียวกันแต่การเลื่อนระดับขึ้นไปจะไม่พร้อมกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับใครตั้งใจเรียนมากกว่าก็จะเลื่อนระดับขึ้นไปก่อน ที่ กูรู จึงสอนโดยคิดเป็นชั่วโมง

หลักสูตร
(แบบกลุ่ม 4-12 คน)
จำนวน
(ชั่วโมง)
ราคา
(ต่อชั่วโมง)
ราคา
(ต่อคน/ต่อคอร์ส)
สนทนา 16 ชั่วโมง 618 บาท 9,900 บาท
 

ห้องเรียนมีนักเรียน 4-12 คน แล้วแต่ผลสอบเข้าของนักเรียน

 

สนทนา 40 ชั่วโมง 497 บาท 19,900 บาท
 

ห้องเรียนมีนักเรียน 4-12 คน แล้วแต่ผลสอบเข้าของนักเรียน

 

สนทนา 80 ชั่วโมง 373 บาท 29,900 บาท
สนทนา 160 ชั่วโมง 39,900 บาท
 

ห้องเรียนมีนักเรียน 4-12 คน แล้วแต่ผลสอบเข้าของนักเรียน

หลังจากเรียนครบ 160 ชั่วโมง นักเรียนจะสามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกหลักไวยกรณ์

 

คอร์สสันทนาการ

สอนโดยครูจบจิตวิทยา เน้นเรียนแบบนักเรียนสนุก ให้เด็กมีความสุขในการเรียน

4 – 14 ขวบ 40 ชั่วโมง 747 บาท 29,900 บาท
4 – 14 ขวบ 100 ชั่วโมง 598 บาท 59,760 บาท
 

4-12 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง เป็นคอร์สสันทนาการ สอนโดยครูจบจิตวิทยา เน้นสอนแบบสนุก ให้เด็กมีความสุขในการเรียน

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 

คอร์ส Writing (เขียน – อ่านภาษาอังกฤษ)

เขียน – อ่านภาษาอังกฤษ 40 ชั่วโมง 497 บาท 19,900 บาท
เขียน – อ่านภาษาอังกฤษ 80 ชั่วโมง 373 บาท 29,900 บาท
เขียน – อ่านภาษาอังกฤษ 160 ชั่วโมง 39,900 บาท
 

4-12 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง ในการทำให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 

คอร์ส TOEFL, TOEIC

TOEFL, TOEIC 40 ชั่วโมง 747 บาท 29,900 บาท
TOEFL, TOEIC 100 ชั่วโมง 597 บาท 59,760 บาท
 

4-12 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง ในการทำให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 

คอร์ส IELTS

IELTS 40 ชั่วโมง 747 บาท 29,900 บาท
IELTS 100 ชั่วโมง 597 บาท 59,760 บาท
 

4-12 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง ในการทำให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 

คอร์ส ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน (4 – 14 ขวบ)

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน (4 – 14 ขวบ) 16 ชั่วโมง 618 บาท 9,900 บาท
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน (4 – 14 ขวบ) 40 ชั่วโมง 497 บาท 19,900 บาท
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน (4 – 14 ขวบ) 80 ชั่วโมง 373 บาท 29,900 บาท
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน (4 – 14 ขวบ) 160 ชั่วโมง 39,900 บาท
 

4-12 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง เป็นคอร์สสันทนาการ สอนโดยครูจบจิตวิทยา เน้นสอนแบบสนุก ให้เด็กมีความสุขในการเรียน

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 


” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER