คอร์สเรียนแบบกลุ่ม
 /  คอร์สเรียนแบบกลุ่ม

***ราคาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกลุ่ม 4-7 คน***

การเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มที่ Guru English School การเรียนภาษาอังกฤษที่กูรูจะมีการสอบวัดระดับเพื่อจัดกลุ่มแยกนักเรียน 4 ถึง 7 คน ในการเรียนกับครูฝรั่ง 1 ท่าน ตามผลการสอบเพราะฉะนั้นเพื่อนของเราที่เรียนภาษาอังกฤษในห้องเดียวกันจะมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษในระดับเดียวกันแต่การเลื่อนระดับขึ้นไปจะไม่พร้อมกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับใครตั้งใจเรียนมากกว่าก็จะเลื่อนระดับขึ้นไปก่อน ที่ กูรู จึงสอนโดยคิดเป็นชั่วโมง

หลักสูตร
(แบบกลุ่ม 4-7 คน)
จำนวน
(ชั่วโมง)
ราคา
(ต่อชั่วโมง)
ราคา
(ต่อคน/ต่อคอร์ส)
สนทนา 20 ชั่วโมง 495 บาท 9,900 บาท
 

ห้องเรียนมีนักเรียน 4-7 คน แล้วแต่ผลสอบเข้าของนักเรียน ราคาค่าเรียนรวมค่าสอบออนไลน์

 

สนทนา 50 ชั่วโมง 398 บาท 19,900 บาท
 

ห้องเรียนมีนักเรียน 4-7 คน แล้วแต่ผลสอบเข้าของนักเรียน ราคาค่าเรียนรวมค่าสอบออนไลน์

(นักเรียนสามารถเปลี่ยนคลาส 100 ชั่วโมง ได้ภายใน 30 ชั่วโมงแรก โดยการเพิ่มเงินเพียง 10,000 บาท)

 

สนทนา 100 ชั่วโมง 299 บาท 29,900 บาท
สนทนา Unlimited-ตลอดชีพ 259,999 บาท
 

ห้องเรียนมีนักเรียน 4-7 คน แล้วแต่ผลสอบเข้าของนักเรียน ราคาค่าเรียนรวมค่าสอบออนไลน์

หลังจากเรียนครบ 100 ชั่วโมง นักเรียนจะสามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกหลักไวยกรณ์

 

คอร์สสันทนาการ

สอนโดยครูจบจิตวิทยา เน้นเรียนแบบนักเรียนสนุก ให้เด็กมีความสุขในการเรียน

4 – 14 ขวบ 50 ชั่วโมง 598 บาท 29,900 บาท
4 – 14 ขวบ 100 ชั่วโมง 598 บาท 59,760 บาท
 

4-7 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง เป็นคอร์สสันทนาการ สอนโดยครูจบจิตวิทยา เน้นสอนแบบสนุก ให้เด็กมีความสุขในการเรียน

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 

คอร์ส Writing (เขียน – อ่านภาษาอังกฤษ)

เขียน – อ่านภาษาอังกฤษ 50 ชั่วโมง 398 บาท 19,900 บาท
เขียน – อ่านภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง 299 บาท 29,900 บาท
เขียน – อ่านภาษาอังกฤษ unlimited-ตลอดชีพ 259,999บาท
 

4-7 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง ในการทำให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 

คอร์ส TOEFL, TOEIC

TOEFL, TOEIC 50 ชั่วโมง 598 บาท 29,900 บาท
TOEFL, TOEIC 100 ชั่วโมง 598 บาท 59,760 บาท
TOEFL, TOEIC unlimited-ตลอดชีพ รับรองผล 800 259,999บาท
 

4-7 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง ในการทำให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 

คอร์ส IELTS

IELTS 50 ชั่วโมง 598 บาท 29,900 บาท
IELTS 100 ชั่วโมง 598 บาท 59,760 บาท
IELTS unlimited-ตลอดชีพ รับรองผล 8 259,999บาท
 

4-7 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง ในการทำให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 

คอร์ส ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน (10 – 14 ขวบ)

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน (10 – 14 ขวบ) 20 ชั่วโมง 495 บาท 9,900 บาท
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน (10 – 14 ขวบ) 50 ชั่วโมง 398 บาท 19,900 บาท
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน (10 – 14 ขวบ) 100 ชั่วโมง 299 บาท 29,900 บาท
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน (10 – 14 ขวบ) Unlimited-ตลอดชีพ 259,999 บาท
 

4-7 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง เป็นคอร์สสันทนาการ สอนโดยครูจบจิตวิทยา เน้นสอนแบบสนุก ให้เด็กมีความสุขในการเรียน

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 


” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER