Future Continuous Tense

Future Continuous Tense

Future Continuous Tense คือ tense ที่พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต มีโครงสร้างประโยค คือ

ประโยคบอกเล่า = S + will + be + V.ing

เช่น

– I will be playing basketball tomorrow evening. = ฉันคงกำลังจะเล่นบาสเก็ตบอลพรุ่งนี้ตอนเย็น

– He will be reading book tonight. = เขาคงจะกำลังอ่านหนังสือคืนนี้

– We will be going to school at 8 o’clock tomorrow. = พวกเราคงกำลังไปที่โรงเรียนเวลา 8 โมงวันพรุ่งนี้

ประโยคปฏิเสธ = S + will + not + be + V.ing

เช่น

– I will not be playing basketball tomorrow evening. = ฉันคงกำลังไม่ได้จะเล่นบาสเก็ตบอลพรุ่งนี้ตอนเย็น

– He will not be reading book tonight. = เขาคงจะไม่ได้กำลังอ่านหนังสือคืนนี้

– We will not be going to school at 8 o’clock tomorrow. = พวกเราคงไม่ได้กำลังไปที่โรงเรียนเวลา 8 โมงวันพรุ่งนี้

ประโยคคำถาม = Will + S + be + V.ing

เช่น

– Will you be playing basketball tomorrow evening? = คุณคงกำลังจะเล่นบาสเก็ตบอลพรุ่งนี้ตอนเย็น

– Will he be reading book tonight? = เขาคงจะกำลังอ่านหนังสือคืนนี้ใช่ไหม

– Will they be going to school at 8 o’clock tomorrow? = พวกเขาคงกำลังไปที่โรงเรียนเวลา 8 โมงวันพรุ่งนี้ใช่ไหม

 ” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2