ตารางเรียน
 /  ตารางเรียน

โดย #โรงเรียนจะมีตารางสอนให้นักเรียนเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ได้ตามสะดวก โรงเรียนจะทำการจัดตารางสอนให้นักเรียนทุกคนในวันที่สมัครเรียน ทั้งนี้นักเรียนที่เลือกตารางเรียนภาษาอังกฤษแบบเรียนทุกวันก็จะประสบความสำเร็จในการพูดภาษาอังกฤษ ฟังภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษ เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วการสอนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียน จะเน้นให้นักเรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ โดยคิดเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ กับ Guru English School จึงสามารถพูดภาษาอังกฤษ โต้ตอบได้อย่างฉะฉานไม่ตะกุกตะกัก นอกจากการฝึกพูดภาษาอังกฤษ แล้วโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โดยการเน้นทักษะการฟังภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษ และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ สูงสุด

ตารางเรียน (เชียงใหม่)

วัน / เวลา 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00 15:30 – 17:30 18:00 – 20:00
วันจันทร์ Private class
วันอังคาร Private class
วันพุธ Private class
วันพฤหัสบดี Private class
วันศุกร์ Private class
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ตารางเรียน (กรุงเทพ)

วัน / เวลา 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00 15:30 – 17:30 18:30 – 20:30
วันจันทร์ Private class
วันอังคาร Private class
วันพุธ Private class
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

 

“พิเศษ” สำหรับคอร์สเรียน Private สามารถกำหนดเวลาเรียนภาษาอังกฤษเองได้

 

*หมายเหตุ*

  • ค่าสมัครเรียนภาษาอังกฤษ แรกเข้า 1,990 บาทต่อคน
  • จำนวนนักเรียน 4-7 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง
  • ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย
  • กรณีที่นักเรียนลาจะไม่นับชั่วโมง แต่ต้องแจ้งลาล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
  • สำหรับนักเรียนที่เรียนกับคุณครูท่านไหนแล้วไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง ฯลฯ สามารถติดต่อ ขอเปลี่ยนไปเรียนกับคุณครูท่านอื่นได้

***ราคาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกลุ่ม 4-7 คน***

การเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มที่ Guru English School การเรียนภาษาอังกฤษที่กูรูจะมีการสอบวัดระดับเพื่อจัดกลุ่มแยกนักเรียน 4 ถึง 7 คน ในการเรียนกับครูฝรั่ง 1 ท่าน ตามผลการสอบเพราะฉะนั้นเพื่อนของเราที่เรียนภาษาอังกฤษในห้องเดียวกันจะมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษในระดับเดียวกันแต่การเลื่อนระดับขึ้นไปจะไม่พร้อมกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับใครตั้งใจเรียนมากกว่าก็จะเลื่อนระดับขึ้นไปก่อนที่ กูรู จึงสอนโดยคิดเป็นชั่วโมง

หลักสูตร
(แบบกลุ่ม 4-7 คน)
จำนวน
(ชั่วโมง)
ราคา
(ต่อชั่วโมง)
ราคา
(ต่อคน/ต่อคอร์ส)
สนทนา 20 ชั่วโมง 390 บาท 9,900 บาท
 

ห้องเรียนมีนักเรียน 4-7 คน แล้วแต่ผลสอบเข้าของนักเรียน ราคาค่าเรียนรวมค่าสอบออนไลน์, CD ฝึกออกเสียงและฝึกการฟัง, หนังสือเรียน แบบฝึกหัดและปากกา

 

สนทนา 60 ชั่วโมง 330 บาท 19,900 บาท
 

ห้องเรียนมีนักเรียน 4-7 คน แล้วแต่ผลสอบเข้าของนักเรียน ราคาค่าเรียนรวมค่าสอบออนไลน์, CD ฝึกออกเสียงและฝึกการฟัง, หนังสือเรียน แบบฝึกหัดและปากกา

(นักเรียนสามารถเปลี่ยนคลาส 120 ชั่วโมง ได้ภายใน 30 ชั่วโมงแรก โดยการเพิ่มเงินเพียง 10,000 บาท)

 

สนทนา 120 ชั่วโมง 250 บาท 29,900 บาท
สนทนา Unlimited-ตลอดชีพ 295,999 บาท
 

ห้องเรียนมีนักเรียน 4-7 คน แล้วแต่ผลสอบเข้าของนักเรียน ราคาค่าเรียนรวมค่าสอบออนไลน์, CD ฝึกออกเสียงและฝึกการฟัง, หนังสือเรียน แบบฝึกหัดและปากกา

หลังจากเรียนครบ 120 ชั่วโมง นักเรียนจะสามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกหลักไวยกรณ์

 

คอร์สสันทนาการ

สอนโดยครูจบจิตวิทยา เน้นเรียนแบบนักเรียนสนุก ให้เด็กมีความสุขในการเรียน

4 – 14 ขวบ 60 ชั่วโมง 498 บาท 29,900 บาท
4 – 14 ขวบ 120 ชั่วโมง 498บาท 59,760 บาท
 

4-7 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง เป็นคอร์สสันทนาการ สอนโดยครูจบจิตวิทยา เน้นเรียนแบบนักเรียนสนุก ให้เด็กมีความสุขในการเรียน

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 

เขียน – อ่านภาษาอังกฤษ 60 ชั่วโมง 330 บาท 19,900 บาท
เขียน – อ่านภาษาอังกฤษ 120 ชั่วโมง 250 บาท 29,900 บาท
เขียน – อ่านภาษาอังกฤษ unlimited-ตลอดชีพ 99,999บาท
 

4-7 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง ในการทำให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 

TOEFL, TOEIC 60 ชั่วโมง 498 บาท 29,900 บาท
TOEFL, TOEIC 120 ชั่วโมง 498 บาท 59,760 บาท
 

ค่าคอร์สเรียน TOEIC 29,000 บาท เรียน 60 ชั่วโมง รับรองผลสอบจนได้ 700 หากเรียนจบ 60 ชั่วโมง ยังสอบไม่ถึง 700 สามารถเรียนเพิ่มได้อีก 120 ชั่วโมง

 

IELTS 60 ชั่วโมง 490 บาท 29,900 บาท
IELTS 120 ชั่วโมง 490 บาท 59,760 บาท
 

4-7 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง ในการทำให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 

***หลักสูตร Private (ตัวต่อตัว)***

หลักสูตร จำนวน
(ชั่วโมง)
ราคา
(ต่อคน/ต่อคอร์ส)
ตัวต่อตัว 30 ชั่วโมง 36,900 บาท
ตัวต่อตัว 60 ชั่วโมง 59,400 บาท
ตัวต่อตัว 120 ชั่วโมง 99,999 บาท
ตัวต่อตัว unlimited-ตลอดชีพ 359,999 บาท
 

หมายเหตุ
1.การเรียนตัวต่อตัว (Private) เป็นการเรียนที่นักเรียน เรียนกับครูฝรั่งที่จะมุ่งสอนในสิ่งที่ขาดของนักเรียนโดยตรง

เช่น ถ้านักเรียนไม่สามารถออกเสียงได้ถูกต้อง ครูฝรั่งก็จะสอนการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน หรือถ้านักเรียนไม่สามารถพูดอังกฤษให้ถูกรูปประโยคได้ เพราะคิดเป็นภาษาไทยก่อนแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษ ครูฝรั่งก็จะสอนให้คิดเป็นภาษาอังกฤษและพูดออกมาเป็นธรรมชาติเหมือนเวลาเราพูดภาษาไทยเราเอง

2.การเรียนตัวต่อตัวนักเรีนจะสามารถกำหนดวันเลาเรียนเองได้

ราคาเรียน Private (ตัวต่อตัว) สำหรับนักเรียนที่จับกลุ่มกันมาเอง

จำนวน ราคา
(ต่อคน)
1 คน 59,400 บาท
2 คน 39,400 บาท 33,200 บาท
3 คน 36,900 บาท 23,300 บาท
4 คน 32,500 บาท 18,350 บาท
5 คน 30,500 บาท 15,380 บาท
6 คน 28,500 บาท 13,400 บาท
7 คน 26,500 บาท 11,999 บาท
60 ชั่วโมง

 

Private คือการที่นักเรียนจับกลุ่มกันมาเองโดยผู้เรียนไม่ต้องการแยกห้องเรียนกับเพื่อน ซึ่งเพื่อนในกลุ่มอาจจะมีระดับเลเวลที่แตกต่างกัน ทำห้ต้องใช้ครูฝรั่งที่สอนเก่งกว่าครูฝรั่งที่สอนแบบกลุ่ม

ค่าเรียนแบบ Private ที่จับกลุ่มกันมาเองจึงสูงกว่ามาก

 


เชียงใหม่: 32 ถ.สนามบินเก่า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

กรุงเทพฯ: 47/19 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


086-918-2438

guru_english@hotmail.com
guruenglishschool@gmail.com


ID : guruenglish


กรอกแบบฟอร์มเพื่อสอบถาม


” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER