ตารางเรียน
 /  ตารางเรียน

โดย #โรงเรียนจะมีตารางสอนให้นักเรียนเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ได้ตามสะดวก โรงเรียนจะทำการจัดตารางสอนให้นักเรียนทุกคนในวันที่สมัครเรียน ทั้งนี้นักเรียนที่เลือกตารางเรียนภาษาอังกฤษแบบเรียนทุกวันก็จะประสบความสำเร็จในการพูดภาษาอังกฤษ ฟังภาษาอังกฤษ พูดภาษาอังกฤษ เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วการสอนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียน จะเน้นให้นักเรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ โดยคิดเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ กับ Guru English School จึงสามารถพูดภาษาอังกฤษ โต้ตอบได้อย่างฉะฉานไม่ตะกุกตะกัก นอกจากการฝึกพูดภาษาอังกฤษ แล้วโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โดยการเน้นทักษะการฟังภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษ และการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ สูงสุด

ตารางเรียน (เชียงใหม่)

วัน / เวลา 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00 15:30 – 17:30 18:00 – 20:00
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ตารางเรียน (กรุงเทพ)

วัน / เวลา 10:00 – 12:00 13:00 – 15:00 15:30 – 17:30 18:30 – 20:30
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

 

“พิเศษ” สำหรับคอร์สเรียน Private สามารถกำหนดเวลาเรียนภาษาอังกฤษเองได้

 

*หมายเหตุ*

  • ค่าสมัครเรียนภาษาอังกฤษ แรกเข้า 1,990 บาทต่อคน
  • จำนวนนักเรียน 4-7 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง
  • ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย
  • กรณีที่นักเรียนลาจะไม่นับชั่วโมง แต่ต้องแจ้งลาล่วงหน้า 24 ชั่วโมง
  • สำหรับนักเรียนที่เรียนกับคุณครูท่านไหนแล้วไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง ฯลฯ สามารถติดต่อ ขอเปลี่ยนไปเรียนกับคุณครูท่านอื่นได้

***ราคาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกลุ่ม 4-12 คน***

การเรียนภาษาอังกฤษแบบกลุ่มที่ Guru English School การเรียนภาษาอังกฤษที่กูรูจะมีการสอบวัดระดับเพื่อจัดกลุ่มแยกนักเรียน 4 ถึง 12 คน ในการเรียนกับครูฝรั่ง 1 ท่าน ตามผลการสอบเพราะฉะนั้นเพื่อนของเราที่เรียนภาษาอังกฤษในห้องเดียวกันจะมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษในระดับเดียวกันแต่การเลื่อนระดับขึ้นไปจะไม่พร้อมกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับใครตั้งใจเรียนมากกว่าก็จะเลื่อนระดับขึ้นไปก่อนที่ กูรู จึงสอนโดยคิดเป็นชั่วโมง

หลักสูตร
(แบบกลุ่ม 4-12 คน)
จำนวน
(ชั่วโมง)
ราคา
(ต่อชั่วโมง)
ราคา
(ต่อคน/ต่อคอร์ส)
สนทนา 16 ชั่วโมง 618 บาท 9,900 บาท
 

ห้องเรียนมีนักเรียน 4-12 คน แล้วแต่ผลสอบเข้าของนักเรียน ราคาค่าเรียนรวมค่าสอบออนไลน์

 

สนทนา 40 ชั่วโมง 497 บาท 19,900 บาท
 

ห้องเรียนมีนักเรียน 4-12 คน แล้วแต่ผลสอบเข้าของนักเรียน ราคาค่าเรียนรวมค่าสอบออนไลน์

(นักเรียนสามารถเปลี่ยนคลาส 100 ชั่วโมง ได้ภายใน 30 ชั่วโมงแรก โดยการเพิ่มเงินเพียง 10,000 บาท)

 

สนทนา 100 ชั่วโมง 299 บาท 29,900 บาท
สนทนา Unlimited-ตลอดชีพ 259,999 บาท
 

ห้องเรียนมีนักเรียน 4-12 คน แล้วแต่ผลสอบเข้าของนักเรียน ราคาค่าเรียนรวมค่าสอบออนไลน์

หลังจากเรียนครบ 100 ชั่วโมง นักเรียนจะสามารถพูดสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกหลักไวยกรณ์

 

คอร์สสันทนาการ

สอนโดยครูจบจิตวิทยา เน้นเรียนแบบนักเรียนสนุก ให้เด็กมีความสุขในการเรียน

4 – 14 ขวบ 40 ชั่วโมง 747 บาท 29,900 บาท
4 – 14 ขวบ 100 ชั่วโมง 597บาท 59,760 บาท
 

4-12 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง เป็นคอร์สสันทนาการ สอนโดยครูจบจิตวิทยา เน้นเรียนแบบนักเรียนสนุก ให้เด็กมีความสุขในการเรียน

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 

คอร์ส Writing (เขียน – อ่านภาษาอังกฤษ)

เขียน – อ่านภาษาอังกฤษ 40 ชั่วโมง 497 บาท 19,900 บาท
เขียน – อ่านภาษาอังกฤษ 100 ชั่วโมง 299 บาท 29,900 บาท
เขียน – อ่านภาษาอังกฤษ unlimited-ตลอดชีพ 259,999บาท
 

4-12 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง ในการทำให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 

คอร์ส TOEFL, TOEIC

TOEFL, TOEIC 40 ชั่วโมง 747 บาท 29,900 บาท
TOEFL, TOEIC 100 ชั่วโมง 597 บาท 59,760 บาท
TOEFL, TOEIC unlimited-ตลอดชีพ รับรองผล 800 259,999บาท
 

4-12 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง ในการทำให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 

คอร์ส IELTS

IELTS 40 ชั่วโมง 747 บาท 29,900 บาท
IELTS 100 ชั่วโมง 598 บาท 59,760 บาท
IELTS unlimited-ตลอดชีพ รับรองผล 8 259,999บาท
 

4-12 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง ในการทำให้คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 

คอร์ส ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน (4 – 14 ขวบ)

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน (4 – 14 ขวบ) 16 ชั่วโมง 618 บาท 9,900 บาท
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน (4 – 14 ขวบ) 40 ชั่วโมง 497 บาท 19,900 บาท
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน (4 – 14 ขวบ) 100 ชั่วโมง 299 บาท 29,900 บาท
ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน (4 – 14 ขวบ) Unlimited-ตลอดชีพ 259,999 บาท
 

4-12 คนต่อ คุณครูฝรั่ง 1 คน ใช้เวลาในการสอนคาบละ 2 ชั่วโมง เป็นคอร์สสันทนาการ สอนโดยครูจบจิตวิทยา เน้นสอนแบบสนุก ให้เด็กมีความสุขในการเรียน

หมายเหตุ:ทั้งนี้จะใช้เวลาเรียนช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนด้วย

 

***หลักสูตร Private (ตัวต่อตัว)***

หลักสูตร จำนวน
(ชั่วโมง)
ราคา
(ต่อคน/ต่อคอร์ส)
ตัวต่อตัว 30 ชั่วโมง 39,600 บาท
ตัวต่อตัว 50 ชั่วโมง 59,400 บาท
ตัวต่อตัว 100 ชั่วโมง 99,999 บาท
ตัวต่อตัว unlimited-ตลอดชีพ 359,999 บาท
 

หมายเหตุ
1.การเรียนตัวต่อตัว (Private) เป็นการเรียนที่นักเรียน เรียนกับครูฝรั่งที่จะมุ่งสอนในสิ่งที่ขาดของนักเรียนโดยตรง

เช่น ถ้านักเรียนไม่สามารถออกเสียงได้ถูกต้อง ครูฝรั่งก็จะสอนการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน หรือถ้านักเรียนไม่สามารถพูดอังกฤษให้ถูกรูปประโยคได้ เพราะคิดเป็นภาษาไทยก่อนแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษ ครูฝรั่งก็จะสอนให้คิดเป็นภาษาอังกฤษและพูดออกมาเป็นธรรมชาติเหมือนเวลาเราพูดภาษาไทยเราเอง

2.การเรียนตัวต่อตัวนักเรีนจะสามารถกำหนดวันเลาเรียนเองได้

ราคาเรียน Private (ตัวต่อตัว) สำหรับนักเรียนที่จับกลุ่มกันมาเอง

จำนวน ราคา
(ต่อคน)
1 คน 59,400 บาท
2 คน 39,400 บาท 38,200 บาท
3 คน 36,900 บาท 28,300 บาท
4 คน 32,500 บาท 23,350 บาท
5 คน 30,500 บาท 21,380 บาท
6 คน 28,500 บาท 19,400 บาท
7 คน 26,500 บาท 18,999 บาท
50 ชั่วโมง

 

Private คือการที่นักเรียนจับกลุ่มกันมาเองโดยผู้เรียนไม่ต้องการแยกห้องเรียนกับเพื่อน ซึ่งเพื่อนในกลุ่มอาจจะมีระดับเลเวลที่แตกต่างกัน ทำห้ต้องใช้ครูฝรั่งที่สอนเก่งกว่าครูฝรั่งที่สอนแบบกลุ่ม

ค่าเรียนแบบ Private ที่จับกลุ่มกันมาเองจึงสูงกว่ามาก

 


เชียงใหม่: 32 ถ.สนามบินเก่า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200กรุงเทพฯ: 47/19 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

091-8534974

guru_english@hotmail.com
guruenglishschool@gmail.com


ID : guruenglish


กรอกแบบฟอร์มเพื่อสอบถาม


” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER