อนุบาล 4-6
 /   /  วิดีโออนุบาล 4-6
ที่กูรู อิงลิช เมื่อครูเป็นทั้งครูและเพื่อน ของนักเรียนตัวน้อย

ที่กูรู อิงลิช เมื่อครูเป็นทั้งครูและเพื่อน ของนักเรียนตัวน้อย

เมื่อครูเป็นทั้งครูและเพื่อน ของนักเรียนตัวน้อย
น้องๆจึงอยากคุยภาษาอังกฤษกับครูให้ได้

#แรงจูงใจในการเรียน #คือความรักและความผูกพัน

Read more


” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER