ประถม 7- 12
 /   /  วิดีโอประถม 7- 12
คลาสชั้นประถม เลเวล 2 ที่ Guru English School

คลาสชั้นประถม เลเวล 2 ที่ Guru English School

น้องๆที่ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย ไม่ต้องกลัวนะคะ Guru มีวิธีสอนที่จะทำให้เด็กๆ สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วทันใจ

Read more


” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER