ความรู้ภาษาอังกฤษ
 /  ความรู้ภาษาอังกฤษ
10 เครื่องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุด

10 เครื่องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุด

เครื่องหมายวรรคตอนที่ผิดพลาดอาจสร้างความเสียหายทางรายได้มหาศาล และยังสามารถจุดชนวนข้อถกเถียงกันภายในประเทศ มันเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษ แต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะใช้อย่างถูกต้อง โชคดีที่มันมีจำนวนน้อย มันจึงจะกลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณ

ในบทความนี้เราจะพูดถึงการใช้งาน 10 เครื่องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุด จดจำกฎเหล่านี้และคุณอาจจะใช้พวกมันดีกว่าเจ้าของภาษา!

ทำไมต้องรู้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ?

พวกมันเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่น่ารำคาญแถมครูสอนภาษาอังกฤษของคุณยังพูดถึงเสมออีก มันมีเหตุผลที่พวกมันมีความสำคัญ ประการแรกพวกมันสามารถเปลี่ยนวิธีอ่านคำ, ประโยคหรือวลี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการงางเครื่องหมาย พวกมันสามารถส่งผลกระทบต่อข้อความหรือประโยคง บางตัวสามารถเปลี่ยนความหมายไปจากที่ตั้งใจจะสื่อสารออกไป

เครื่องหมายวรรคตอนนี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเขียนได้อย่างถูกต้องในภาษาอังกฤษ ถ้าคุณเคยวางแผนที่จะทำงานหรือศึกษาในสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษ คุณต้องเข้าใจการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษจริงๆ

วิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนนี้มีความสัมพันธ์ต่อการช้ไวยากรณ์ มันสามารถทำให้คุณเข้าใจโครงสร้างภาษาอังกฤษประโยคส่วนต่าง ๆ ในการพูด (เช่นคำนาม, คำกริยา ฯลฯ ) และอื่น ๆ อีกมากมาย

เครื่องหมายวรรคตอนที่น่าสับสนมากที่สุด (วิธีการใช้อย่างถูกต้อง)

Question-Mark

Question Mark เครื่องหมายคำถาม (?)

จะเอาไว้ใช้จบประโยคที่เราต้องการเขียน เพื่อให้รู้ว่าประโยค นี้เป็นประโยคคำถาม แทนตำแหน่งของ Full Stop

ตัวอย่าง เช่น

– Where is the car?
– You’re leaving already?

Exclamation

Exclamation point จุดอัศเจรีย์ (!)

ใช้ในประโยคที่ไม่เป็นทางการมาก เพื่อเน้น การแสดงอารมณ์ที่รุนแรงมากกว่าปกติในประโยค ไม่ว่าจะเป็นตื่นเต้น ตกใจ แสดงถึงคำสั่งหรือ การตะโกน

ตัวอย่าง เช่น

– That’s marvelous!
– ‘Never!’ She cried

Comma_Final

Comma จุลภาค (,)

เครื่องหมายจุลภาคสามารถใช้ในการแบ่งวลีหรือคำ เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น Commas เป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกใช้มากที่สุด มีหลายวิธีที่จะใช้เครื่องหมายจุลภาคได้อย่างถูกต้อง ทำให้มันเป็นเครื่องหมายที่พบว่ามีการช้ผิดและค่อนยาก นี่คือบางส่วนของการใช้งานที่สำคัญที่สุดของมัน:

แยกองค์ประกอบในประโยค:

– He served us chips, salsa, popcorn, nuts and drinks while we watched the game

ก่อนหน้าคำสันธาน (เช่น “and” “but” “yet” ฯลฯ ) ที่อยู่ระหว่างสองประโยค:

– My friends went to the arcade, but I stayed home with a fever

ประโยคบอกเล่า:

– Since I was early, I stopped to have a cup of coffee.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

ระวังการใช้เครื่องหมายจุลภาคในจุดที่ไม่จำเป็น! ข้อผิดพลาดมักถูกเจอบ่อยๆ เมื่อก็ตามที่มีประโยคอิสระตามด้วยอนุประโยด เช่น “either… or,” คุณไม่จำเป็นต้องใส่จุลภาค

ผิด: My fish died, after getting sick.
ที่ถูกต้อง: My fish died after getting sick.
ผิด: You either hate pineapple pizza, or you love it.
ที่ถูกต้อง: You either hate pineapple pizza or you love it.

Semicolon

Semicolon เซมิโคลอน (;)

เซมิโคลอน หรือ เครื่องหมายอัฒภาคเป็นเครื่องหมายที่น่ากลัวที่สุด แม้แต่เจ้าของภาษาเองก็มักจะสับสนเกี่ยวกับวิธีการใช้ แต่ไม่ต้องกลัวเลย! เมื่อคุณใช้เวลาเรียนรู้มันแล้ว คุณจะเห็นมันสามารถใช้งานได้ง่ายๆ

การเชื่อมโยงด้วยเครื่องหมายอัฒภาคกับสองประโยคที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายจุลภาคสามารถแยกประโยคที่ซับซ้อนและเชื่อมประโยคที่แยกกันต่างหา

ตัวอย่าง เช่น

– We were planning to have dinner tonight; we had to cancel it when her boss called.
– My mother visited Nairobi, in Kenya; Tokyo, in Japan; and São Paulo, in Brazil.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

บางทีความผิดพลาดของเครื่องหมายอัฒภาคที่พบมากที่สุดคือใช้กับประโยคคำสั่ง คุณควรใช้อัฒภาคกับประโยคคำสั่งที่สามารแยกออกจากประโยคหลักได้อย่างอิสระ

ผิด: I have so much on my to-do list tomorrow; plus all my homework.
ที่ถูกต้อง: I have so much on my to-do list tomorrow plus all my homework.

dsah

En Dash (–)

นี้อาจจะเป็นเครื่องหมายวรรคตอนน้อยที่รู้จักกันดี En Dash คือเครื่องหมายที่ใช้ในการเชื่อมต่อคำที่เกี่ยวข้องกัน กฎที่ต้องจำไว้คือจะใช้มันเพื่อแทนที่ “to” หรือ“through” เมื่อเรากำลังพูดถึงเวลาหน้าเว็บหรือการแข่งขันกีฬา

ตัวอย่าง เช่น

– The 1998–2000 season was the best for the NY Yankees.
– Please read the story in pages 9–13

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

นักพูดภาษาอังกฤษหลายคน (รวมทั้งเจ้าของภาษา) สับสนระหว่าง En Dash กับ hyphen ยัติภังค์(-) ให้ระวังเรื่องช่องหว่าหน้า-หลัง เครื่องหมาย En Dash

ผิด: I’m arriving on the Boston – Washington flight.
ที่ถูกต้อง: I’m arriving on the Boston–Washington flight.

Em Dash(—)

ความยาวของขีดจะยาวกว่า En Dash (ตามความกว้างของตัวอักษร “M” แทนที่จะเป็น “N” จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อเครื่องหมายนี้) โดยทั่วไปจะใช้ในการสร้างความหลากหลายและความซับซ้อนในประโยค

ตัวอย่าง เช่น

– The girl—the one with long, blond hair—looked beautiful on the stage.
– Attendees must cover their own lodging costs—hotel room, food and beverages.
– He said, “I thought you should—” “I should do what?!” she replied.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

ข้อผิดพลาดทั่วไปส่วนใหญ่เกี่ยวกับเว้นช่องว่างหน้า-หลัง เครื่องหมาย

ผิด: Andrea preferred traveling to Europe — Italy and Spain — rather than South America.
ที่ถูกต้อง: Andrea preferred traveling to Europe—Italy and Spain—rather than South America.

hyphen ยัติภังค์ (-)

ใช้ hyphen ในกรณีที่
1.เป็นคำที่เกิดจากคำสองคำที่รวมกันแล้วเกิดเป็นความคิดใหม่ขึ้นมา
2. แบ่งคำออกเป็นพยางค์เพื่อแสดงการออกเสียง
3.ใช้แยกคำยาวๆเมือถึงปลายบันทัด

ตัวอย่าง เช่น

– Jim is a well-liked neighbor.
– My great-grandmother was a famous scientist.
– He wants to be a co-author on the book.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

แต่ที่พบมากที่สุดก็คือการเชื่อมต่อคำพูดที่ปรับเปลี่ยนความหมายของคำนาม 2 คำ

ผิด: This restaurant is vegan friendly.
ที่ถูกต้อง: The vegan-friendly restaurant is just around the corner.

Ellipsis

Ellipsis จุดไข่ปลา ( … ) (บางครั้งถูกเรียกว่า “dot dot dot”)

ใช้เครื่องหมาย Dots เพื่อบ่งชี้ว่ากลุ่มคำในประโยคในคำพูดที่เหลือนั้นได้ถูกละ (Omit) หรือถูกละเว้นตรงส่วนท้ายของประโยคสนทนา ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่าง เช่น

– …challenging the view that Britain … had not changed all that fundamentally.
– Let me think about your problem… actually, don’t! You think; it’s your problem.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

การใช้โดยไม่มีเหตุผล:“It is not a problem for us to meet on Monday…
หรือใช้มากกว่าจุดสามจุด:“Then John fell asleep… ..

Quotation Marks เครื่องหมายคำพูด (‘x’,“x”)

การใช้เครื่องหมายอัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูดมีหลักการใช้ดังต่อไปนี้

ใช้กับคำพูด และเครื่องหมายเว้นวรรคตอน ในประโยค คำพูดโดยตรง (Direct speech) ตัวอย่างเช่น

– ‘Why on earth did you do that?’He asked.
– ‘I’ll fetch it,’ she replied.

ใช้เพื่อดึงความสนใจผู้อ่านให้สนใจคำที่ไม่คุ้นหรือผิดปกติในประโยคหรือในบริบท เช่น คำแสลงหรือสำนวนเป็นต้น หรือคำที่ใช้เพื่อต้องการผลลัพธ์พิเศษ เช่นคำเสียดสี เป็นต้น ตัวอย่างเช่น

– He told me in no uncertain terms to ‘get lost’.
– Thousands were imprisoned in the name of ‘national security.’

ใช้กับชื่อบทความ หนังสือ กลอน บทละคร หนัง ชื่อเพลง ฯลฯ ตัวอย่างเช่น

– Keats’s ‘Ode to Autumn’
– I was watching ‘Match of the day.’
– Big John likes ‘Thor’ so much.

ใช้กับคำพูดหรือคำกล่าวสั้นๆ ตัวอย่างเช่น

– Do you know the origin of the saying: ‘A little learning is a dangerous thing?’

ใช้ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน นิยมใช้เครื่องหมายคำพูดแบบเป็นคู่ (“”) หรือ Double quotation ตัวอย่างเช่น

– “Help! I’m drowning!”

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

อย่าใช้เครื่องหมายคำพูดเมื่อคุณกำลังสรุปหรือถอดความจากคำพูดของคนอื่น

ผิด: King Edward said that “he’ll have his best men on the subject.”
ที่ถูกต้อง: King Edward said that he’ll have his best men on the subject.

Colon โคลอน (:)

การใช้ Colon นั้นมีหลักการและวิธีการดังต่อไปนี้

ใช้เพื่อแนะนำรายการ ตัวอย่างเช่น

– These are our options : we go by train and leave before the end of the show; or we take the car and see it all.

ใช้ Colon เติมข้างหน้า clause หรือ Phrase ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยาย Main clause ในการเขียนที่เป็นทางการ ตัวอย่างเช่น

– The garden had been neglected for a long time: it was overgrown and full of weeds.

ใช้ในการแนะนำคำพูดหรือคำอ้างอิงซึ่งอาจจะถูกทำเป็นย่อหน้า ตัวอย่างเช่น

– As Kenneth Morgan writes:the truth was, perhaps, that Britain in the year from 1914 to 1983 had not changed all that fundamentally.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

ทวิภาคมักมีการใช้อย่างไม่ถูกต้อง คือการควบคู่กับวลี อย่างเช่น “such as”

ผิด: Your outline should cover the parts of your essay, such as: goals, methods…
ที่ถูกต้อง: Your outline should cover the parts of your essay, such as goals, methods…

นอกจากนี้ไม่ใช้หลังคำบุพบท

ผิด: The mayor announced cutbacks in: research funding, staff development…
ที่ถูกต้อง: The mayor announced cutbacks in research funding, staff development…

Apostrophe

Apostrophe ( ‘)

หลักการในการใช้ Apostrophe มีดังต่อไปนี้

ใช้ Apostrophe เมื่อต้องการบ่งชี้ว่า สิ่งของหรือบุคคลเป็นของใครบางคน ของเขา/หรือของเธอ พูดง่ายๆก็คือจะใช้เครื่องหมายนี้ก็ต่อเมื่อต้องการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเอง ตัวอย่างเช่น

– My friend’s brother
– Big John’s English Columns
– the waitress’s apron
– King James’s crown/ King James’ crown
– The student’s book
– The women’s coats

ใช้กับประโยครูปย่อ หรือประโยคที่ละบางส่วน ตัวอย่างเช่น

– I’m (I am)
– She isn’t there.
– They’d (They had/ They would)
– The summer of ‘ 89 (1989)

ใช้ Apostrophe กับคำย่อที่เป็นพหูพจน์ ตัวอย่างเช่น

– Roll your R’s (R’s ย่อมาจาก alveolar trill)
– During the 1990’s (มาจาก 1990 centuries)

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

ความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดกับ apostrophes จะใช้พวกเขาอย่างไม่ถูกต้องกับคำว่า“it’s” และ “its.” “it’s” คือการลดรูป หมายความว่า “it is.” ในทางตรงกันข้าม “its” เป็นคำสรรพนาม

ผิด: The dog pulled on it’s leash. (This sentence really says, “The dog pulled on it is leash.”)
ที่ถูกต้อง: The dog pulled on its leash.

โปรดจำไว้ว่าคุณยังไม่จำเป็นต้องมี “s” ตัวที่ 2 หากคำนั้นเป็นพหูพจน์ ไม่จำเป็นต้องใช้ ‘s ให้ใช้ ‘ ลงท้ายาคำได้เลย

ผิด: He wrapped all the kid’s presents in 20 minutes.
ที่ถูกต้อง: He wrapped all the kids’ presents in 20 minutes.

Period ตัวย่อ (.)

คุณอาจจะเห็น Period ที่พวกเขากำลังที่ใช้ในการย่อและตัวย่อ

ตัวอย่าง เช่น

– Jim is a well-liked neighbor.
– U.S.A. stands for United States of America.
– Mr. is the abbreviation for Mister.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

อย่าใส่ช่องว่างให้ Period ก่อนส่วนท้ายของประโยค

ผิด: My pants are ruined .
ที่ถูกต้อง: My pants are ruined.

และใส่ช่องว่างเพียง 1 ช่อง ( แต่งานวิชาการบางตัวต้องใส่ช่องว่าง 2 ช่อง แล้วแต่กรณี)

ผิด: I’m driving to the town. The town is five miles south.
ที่ถูกต้อง: I’m driving to the town. The town is five miles south.

ตอนนี้คุณรู้วิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และข้อควรระวังของมันแล้ว ที่เหลือก็คือ ลองนำปไปใช้ดู Keep going on!!!

ถ้าคุณกำลังมองหาที่ที่จะเรียนภาษาอังกฤษอยู่ ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาเราเกี่ยวกับ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ในเชียงใหม่ และ กรุงเทพ เรายินดีต้อนรับทุกๆคน

Read more
เรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกวันด้วยการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 35 นาทีนี้เป็นประจำ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกวันด้วยการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 35 นาทีนี้เป็นประจำ

📌 นี่เป็นข่าวดี: คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเรียนภาษาอังกฤษเป็นชั่วโมง ๆ
📌 แน่นอนว่ามันช่วยให้คุณเข้าใจภาษาอังกฤษดีขึ้น
📌 มีหลายวิธีในการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษในขณะที่คุณทำสิ่งอื่น ๆ ในระหว่างวัน
📌 สิ่งนี้เรียกว่า การเรียนแบบพาสซีฟ คุณ ดูทีวีภาษาอังกฤษ หรือ ฟังเพลงภาษาอังกฤษ หรือไม่? คุณพาตัวเองไปในสถานที่ที่คุณสามารถฟังหรือพูดภาษาอังกฤษได้ หรือไม่? คุณอ่านภาษาอังกฤษหรือไม่? ยอดเยี่ยม! คุณเรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว

การเรียนรู้แบบพาสซีฟคือเมื่อคุณเรียนรู้สิ่งที่คุณทำในชีวิตประจำวัน ทุกครั้งที่คุณเรียนภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องนั่งลงและเรียนแบบจริงจัง แม้ว่าคุณจะไม่ได้ตระหนักถึงมันตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณอยู่รอบภาษาอังกฤษคุณกำลังเรียนรู้ หากต้องการเรียนภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นคุณจำเป็นต้อง เรียนรู้ ด้วยเช่นกัน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่เรียนจริงๆ

 

การกระทำที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้

การเรียนรู้จะช่วยให้คุณ:

  • จำคำศัพท์ดีขึ้น
  • เรียนรู้กฎไวยากรณ์
  • ทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณอ่าน (หรือได้ยิน)
  • ค้นพบวลีใหม่ ๆ

การเรียนรู้สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการใช้ขั้นตอนด้านล่างคุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ในเวลาเพียง 35 นาทีต่อวัน!

7 นาที: เรียนรู้คำศัพท์ใหม่

คำพูดทั้งหมดอยู่รอบตัวเรา แม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจคำศัพท์ที่คุณอ่านหรือได้ยิน แต่หลายครั้งคุณก็สามารถเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของความหมายได้ แทนที่จะใช้คำว่าบริบท (คำศัพท์ที่อยู่รอบ ๆ คำศัพท์ในประโยค) ให้ใช้เวลาเพียง 7 นาทีต่อวันเพื่อ เรียนรู้ คำศัพท์ให้ดี

ที่เว็บไซต์นี่คุณสามารถหาคำที่จะเรียนรู้? คุณสามารถสมัครสมาชิกอีเมลรายวันจาก พจนานุกรมของ Merriam-Webster Learner’s Dictionary ซึ่งมีคำที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีคำจำกัดความเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย หรือคุณสามารถเยี่ยมชม เว็บไซต์ นี้ หรืออันนี้ ใช่แล้วใช่ไหมคุณสามารถเรียนรู้คำศัพท์จากเว็บไซต์ตลกหรือนิตยสารแฟชั่นได้!

นิตยสารไลน์ เป็นแหล่งที่ดีเยี่ยมที่คุณสามารถหานิตยสารมาสมัครรับส่วนลดได้ (ลดราคา) มีนิตยสารสำหรับความสนใจทั้งหมดรวมทั้งการทำอาหารการทำสวนกีฬาข่าวการเดินทางและอื่น ๆ อีกมากมายนอกจากนี้หากคุณเป็นนักศึกษาวิทยาลัยคุณอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ FluentU เพื่อหาคำศัพท์ใหม่ ๆ เพื่อเรียนรู้ FluentU ใช้วิดีโอเพลงวิดีโอตัวอย่างภาพยนตร์ข่าวและการพูดคุยที่เป็นแรงบันดาลใจในโลกแห่งความเป็นจริง – และเปลี่ยนให้เป็นบทเรียนการเรียนรู้ภาษาที่ปรับเปลี่ยนได้

ในขณะดูวิดีโอเกี่ยวกับ FluentU คุณจะได้ยินคำใหม่ ๆ ทุกคำที่ใช้เมื่อพูด: คำทั่วไปคำที่เป็นทางการ คำที่ซับซ้อน คำง่าย ๆ คำแสลง คำที่เหมือนกันทั่วไป: เป็นคำที่ใช้โดยเจ้าของภาษา นี่เป็นวิธีที่ดีเพราะคุณไม่ต้องการเรียนรู้คำแปลก ๆ ที่เจ้าของภาษาไม่เคยใช้ คุณจะไม่เพียงแค่ได้ยินคำศัพท์เท่านั้น เมื่อดูวิดีโอ FluentU คุณจะได้ยินคำที่ใช้ในประโยคและในบทสนทนา วิธีนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีและเวลาในการใช้คำเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องในการพูดภาษาอังกฤษของคุณเอง

ในขณะที่ดูวิดีโอ FluentU คำใด ๆ ที่คุณไม่รู้จักจะเป็นคำศัพท์ที่ดีสำหรับคุณในการศึกษาในวันนั้น

ขั้นอนการฝึกทำ:

1. หากระดาษเปล่ามา (หรือกระดาษโน๊ต)

2. เลือกคำศัพท์ที่จะเรียนรู้

3. แบ่งกระดาษออกเป็นสี่ส่วน

4. เขียนคำศัพท์ไว้ตรงกลาง

5. ในด้านซ้ายบนเขียนคำจำกัดความและส่วนของคำพูด (เช่นคำนามคำคุณศัพท์คำกริยา ฯลฯ ) ของคำ

6. ที่ด้านบนขวาให้เขียนประโยคโดยใช้คำ

7. ในด้านล่างซ้ายให้เขียนคำพ้องความหมายของคำ คำพ้องความหมายคือคำที่ต่างกันซึ่งหมายถึงสิ่งเดียวกัน

8. ที่ด้านล่างขวาเขียนรูปแบบต่างๆของคำ ตัวอย่างเช่นสำหรับ “ว่ายน้ำ” คุณจะเขียนว่า “ว่ายน้ำ” “ว่ายน้ำ” “swam” และ “swum” ลองทำความเข้าใจเมื่อคุณใช้แต่ละแบบฟอร์ม

และหลังจากนั้นคุณลองใช้คำนั้นๆในระหว่างวันดู!

5 นาที: เรียนรู้วลีใหม่

วลีมีความสำคัญเท่ากับคำแต่ละคำ ถ้าคุณเรียนรู้ความหมายของคำเดียวคุณอาจจะสามารถพูดว่า “คุณเป็นอย่างไร?” แต่คุณจะไม่ทราบวลี “มีอะไรขึ้น?”

ไม่ชัดเจนเสมอไปเมื่อมีบางอย่างเป็นวลีไม่ใช่ประโยคธรรมดา วิธีหนึ่งที่จะบอกก็คือถ้าคุณได้ยินคำเดียวกันซ้ำในลำดับเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาวลีที่เกี่ยวกับสำนวนภาษาอังกฤษได้ด้วย

อีกวิธีหนึ่งคือการมองพวกเขาในเว็บไซต์เช่น English Daily ซึ่งมีสำนวนภาษาอังกฤษมากมาย 

ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแม้ว่าคุณจะต้องเรียนรู้วิธีการและเวลาที่พวกเขาใช้ด้วยเช่นกัน


นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปที่ PhraseMix ซึ่งมีบทเรียนมากมายเกี่ยวกับวลีภาษาอังกฤษทั่วไปที่มีให้บริการฟรี

ขั้นอนการฝึกทำ:

1. เลือกวลีจากแหล่งข้อมูลต่าง

2. อ่านวลีและประโยคที่วลีที่เลือกมา

3. ตอบคำถามต่อไปนี้: ภาษาไทยใช้วลีเดียวกันหรือไม่? คุณอาจใช้วลีนี้เมื่อใด?

4. แต่งประโยคของคุณเองโดยใช้สำนวนในแบบที่คุณต้องการในชีวิตประจำวันของคุณ

5 นาที: เสริมทักษะไวยากรณ์ของคุณ

English Grammar คือ ไวยากรณ์อังกฤษ หรือ แกรมม่า ภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน เพราะถ้าไม่เข้าใจแล้ว การจะอ่านตำราภาษาอังกฤษก็จะลำบาก เพราะอ่านแล้วจะงงกับโครงสร้างของประโยค ซึ่งเป็นเรื่องของหลักไวยากรณ์ล้วนๆ

แต่ว่าไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ เนี่ยเป็นอะไรที่นักเรียนไม่ชอบเอาเสียเลย สาเหตุเพราะหลายคนคิดว่าย๊ากยาก มันก็เลยยากอย่างที่เราคิดนั่นแหละ แต่ความรู้ภาษาอังกฤษ ในเรื่องของไวยากรณ์ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนถึงขนาดนั้นหรอก ถ้าเรามีเวลาศึกษาอย่างจริงจัง ถ้ายากขนาดนั้นคงไม่มีใครเรียนรู้เรื่องเป็นแน่แท้ หากเรามีความคิดเช่นนี้ สมองก็จะสั่งการว่าคนอื่นทำได้ เราก็ต้องทำได้ ฮ่า ๆ และเราก็ทำได้จริง ๆ ด้วย

จึงขอแนะเบื้องต้นตรงนี้ว่าการเรียนไวยากรณ์คือการเรียนความแตกต่างของหลักภาษานั้นเอง ถ้าเราทำความเข้าใจสักนึดหนึ่งรับรองว่าไม่ยากเกินที่เราจะศึกษาหรอกครับ

ข้อแนะนำการเรียนแกรมม่า

ไม่สำคัญ = เรียนพอให้รู้่ ผ่านแล้วผ่านเลย

สำคัญ = เรียนให้รู้และให้เข้าใจ ตอบคำถามไดุ้ถ้ามีคนถาม

สำคัญมาก = เรียนให้รู้ และให้เข้าใจ จดจำกฎเกณฑ์ให้ได้ อธิบายได้ เพราะเป็นหัวใจของหลักภาษา โดยอาศัยการอ่านบ่อยๆ ทบทวนบ่อยๆ แล้วก็จะจำได้เอง คอนเฟิร์ม

ขั้นอนการฝึกทำ:

1. อ่านบทเรียนไวยากรณ์สั้น ๆ จากเว็บไซต์

2. เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่คุณรักที่มีการเขียนน้อยมาก ในตัวอย่างนี้คุณสามารถหาบทความใน Elle ได้

3. มองหาตัวอย่างของกฎไวยากรณ์ที่ใช้ในเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับ conditionals คุณสามารถค้นหาคำว่า “if” ในหน้าเว็บ (เพียงแค่กด Ctrl + F และป้อนคำที่คุณต้องการ)

คุณสามารถคิดถึงตัวอย่างการใช้ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษได้หรือไม่?

13 นาที: อ่านข่าว

การเรียนภาษาอังกฤษของคุณจะช่วยให้คุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ด้วย เพียงแค่อ่านข่าว! การอ่านข่าวในภาษาอังกฤษไม่เพียง แต่ช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษา แต่ก็ยังช่วยให้คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในปัจจุบันเมื่อคุณพบกับคนอื่นที่พูดภาษาอังกฤษ ค้นหาข่าวสารที่น่าสนใจทุกวัน จากนั้นคุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาได้เมื่อคนอื่นพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก

มีเว็บไซต์จำนวนมากที่มีบทความข่าวที่เขียนขึ้นสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ Voice of America มีบทความที่เข้าใจได้ง่ายพอสมควร แต่ยังมีคำและประโยคที่ท้าทายอีกด้วย ข่าวภาษาอังกฤษ และ ข่าวในระดับต่างๆ มีระดับข่าวที่แตกต่างกันซึ่งคุณสามารถเลือกได้โดยขึ้นอยู่กับระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ

คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ข่าวสารภาษาอังกฤษเช่น Yahoo News หรือ ABC News แต่โปรดจำไว้ว่าบทความในเว็บไซต์เหล่านี้อาจยากกว่าที่จะเข้าใจ ไม่สนใจเรื่องข่าวโลกมากนัก? เราจะไม่บังคับให้คุณอ่านอะไรเลย! ค้นหาสิ่งที่คุณสนใจและอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถ้าคุณชอบเทคโนโลยีคุณอาจสนุกกับ TechCrunch ถ้าคุณชอบข่าวเพลง MTV อาจเป็นเว็บไซต์ที่ดีสำหรับคุณ

ขั้นอนการฝึกทำ:

1. ค้นหาบทความข่าวที่คุณสนใจ

2. สแกนบทความเพื่อหาคำที่คุณไม่รู้จักและหาคำนิยาม นั่นหมายความว่าคุณควรมองผ่านบทความโดยไม่อ่านคำทุกคำ

3. อ่านบทความ

4. คุณเข้าใจอย่างน้อยความคิดพื้นฐานของบทความหรือไม่? อธิบายว่าบทความ ดัง กล่าวเป็นเรื่องใหญ่ราวกับว่าคุณกำลังพูดคุยกับใครบางคนเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

5 นาที: ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้

ในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงคุณได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่กฎวลีและไวยากรณ์และคุณได้ค้นพบสิ่งเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้ว บทความนี้อาจเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน 30 นาที แต่ สุดท้าย 5 นาทีมีความสำคัญมาก! ใช้เวลา 5 นาทีเพื่อทบทวน (ไป) สิ่งที่คุณศึกษา เท่าไหร่ที่คุณจำได้จากสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ สมองของมนุษย์จำได้ว่าสิ่งสุดท้ายในรายการดีกว่าส่วนอื่น ๆ ของรายการ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้เวลาสักครู่เพื่อไปทั่วทุกอย่าง!

ขั้นอนการฝึกทำ:

1. เมื่อทำแบบฝึกหัดนี้ให้ทำทุกอย่างเพื่อพูด เขียนทุกอย่างลงบนกระดาษเพื่อฝึกเขียน นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบได้อย่างเงียบ ๆ ในหัวของคุณ

2. ใช้คำศัพท์ใหม่ในประโยค

3. ใช้วลีใหม่ในประโยค

4. ใช้กฎไวยากรณ์ที่คุณได้เรียนรู้ในประโยค

5. สรุปบทความที่คุณอ่านในประโยคหนึ่งหรือสองประโยค

ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีเวลาเพียงพอในการเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้คุณทำได้! ใช้เวลาประมาณ 35 นาทีต่อวันและคุณจะค้นพบว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สนุกสนานและง่ายดายเป็นอย่างไร

ถ้าคุณกำลังมองหาที่ที่จะเรียนภาษาอังกฤษอยู่ ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาเราเกี่ยวกับ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ในเชียงใหม่ และ กรุงเทพ เรายินดีต้อนรับทุกๆคน

Read more
การเรียนภาษาอังกฤษจากการอ่านคำบรรยาย

การเรียนภาษาอังกฤษจากการอ่านคำบรรยาย

อีก1รูปแบบ วิธีที่สนุกที่สุดในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกอย่างนึงคือ การชมภาพยนตร์และการแสดงภาษาอังกฤษแต่สำหรับบางคนอาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ เพราะนักแสดงพูดได้เร็วเกินไป แต่คนจำนวนมากสามารถพูดได้ฟังได้

 

ในบางครั้งที่มีการระเบิดในฉาก
บางครั้งเราก็ถูกรบกวนด้วยความสวยงามของฉาก
แน่นอนว่าภาพยนตร์และการแสดงส่วนใหญ่ไม่ได้ทำขึ้นสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ
แต่ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ จะทำอย่างไรถ้าคุณสามารถทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น?
เราขอแนะนำคุณสู่โลกของคำบรรยาย

คำบรรยายเสมือนเพื่อนที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษา พวกเขาช่วยให้คุณเข้าใจในสิ่งที่ผู้คนพูดและเพิ่มการเรียนรู้ของคุณในแบบที่วิดีโอไม่เคยทำ ในโพสต์นี้เราจะสำรวจว่าทำไมคำบรรยายจึงยอดเยี่ยมและใช้งานได้อย่างไร

ทำไมฉันจึงควรใช้คำบรรยายเพื่อเรียนภาษาอังกฤษ?

คำบรรยายช่วยให้คุณตามบทสนทนาได้ ขณะที่นักแสดงกำลังพูดอยู่คุณสามารถอ่านสิ่งที่พวกเขากำลังพูดในคำบรรยายได้ ดังนั้นหากพวกเขามีสำเนียงที่ยากหรือพูดได้รวดเร็วคำบรรยายช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

คุณจะฝึกอ่านและฟังพร้อมกัน นั่นหมายความว่าทักษะการทำความเข้าใจของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า นอกจากนี้ไม่เหมือนกับการอ่านหนังสือหรือนิตยสารคุณจะได้รับความสนุกสนานโดยทำตามคำบรรยายที่เคลื่อนที่ แต่อย่ากังวล – คุณสามารถหยุดการทำงานชั่วคราวได้ทุกเมื่อหากยากเกินไป

คุณจะได้เรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้องของคำ ภาษาอังกฤษมีตัวอักษรที่ไม่มีเสียงและเสียงสระหลายเสียง ดังนั้นจึงยากที่จะเข้าใจว่าคำนั้นออกเสียงเพียงแค่อ่านได้ คำบรรยายให้โอกาสที่ดีในการดูและฟังคำศัพท์ใหม่พร้อม ๆ กัน

เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นคำที่การสะกดดูแตกต่างจากการออกเสียงมากคุณควรจดบันทึกไว้ในที่ต่างๆเพื่อฝึกปฏิบัติในภายหลัง จนโน็ตในสมุดเล็กๆไว้ติดตัว ในขณะที่คุณดูวิดีโอ อาจจะเป็น ความคิดที่ดี

วิธีค้นหาคำบรรยายสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

การเปิดใช้คำอธิบายภาพบน YouTube ก็ยังเป็นอีกวิธีนึงที่สามารถช่วยให้คุณ สามารถเข้าใจเนื้อหาของวิดีโอได้มากขึ้น เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดวิดีโอบน YouTube ให้มองไปที่ด้านล่างของหน้าจอวิดีโอ โดยส่วนใหญ่จะมีไอคอน “CC” ที่ด้านขวาของแถบสีดำซึ่งหมายความว่า “Closed Captions” (การขึ้นคำบรรยายบน YouTube)

รวมถึงการเปิดใช้งานคำอธิบายภาพใน Netflix หากคุณกำลังรับชมรายการภาษาอังกฤษบน Netflix คุณสามารถเปิดคำบรรยายได้โดยง่าย ดูวิดีโอที่มีคำบรรยายแบบโต้ตอบบน FluentU ต้องการรับค่าภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากคำบรรยายหรือไม่? ใน FluentU คุณสามารถชมวิดีโอภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริง (เช่นภาพยนตร์และคลิปทีวีวิดีโอ YouTube รายการตลก การพูดสร้างแรงบันดาลใจและอื่น ๆ อีกมากมาย) ที่มาพร้อมกับคำบรรยายแบบโต้ตอบ

Read more
5 เคล็ดลับที่จะช่วยคุณประสบความสำเร็จในการสอบ IELTS

5 เคล็ดลับที่จะช่วยคุณประสบความสำเร็จในการสอบ IELTS

การเตรียมพร้อมในการสอบ IELTS อาจเป็นสิ่งที่น่ากลัว คำแนะนำด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณได้รับคะแนน IELTS ที่ต้องการ

1.รู้จักข้อสอบ

ก่อนที่คุณจะเริ่มเรียนสำหรับข้อสอบ IELTS ให้คุณทำการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบข้อสอบทดสอบ แม้ว่าคำถามจะแตกต่างกันไปตามโครงสร้างพื้นฐานของการสอบและประเภทของคำถามที่ถามก็จะเหมือนกันไม่ว่าเมื่อไหร่หรือที่ไหนที่คุณเข้าทดสอบ ทำความคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้และไม่ตื่นเต้นในวันทดสอบ

ขั้นตอนแรกคือการกำหนดว่าคุณจะต้องเข้ารับการทดสอบ IELTS Academic หรือ General Training ส่วนการอ่านและการเขียนของข้อสอบจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกตัวเลือกใดในสองตัวเลือกนี้ แต่คุณจะต้องระบุการสอบที่คุณจะต้องทำเมื่อลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทดสอบ ดังนั้นควรเตรียมตัวให้ดีก่อนที่คุณเริ่มเรียนเพื่อสอบ

ขั้นต่อมาคุณควรแบ่งเวลาเพื่อสำรวจข้อสอบ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด เว็บไซต์ IELTS จะบอกทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการสอบ โปรดทราบว่ารูปแบบส่วนจะไม่เหมือนกันจากการสอบแต่ละครั้ง ดังนั้นควรย้อนกลับไปดูข้อมูลนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อให้คุณพร้อมในวันสอบ

2.ศึกษาโดยใช้คำถามจากตัวอย่างข้อสอบ

ไม่ว่าคุณจะเรียนจากหนังสือแนะนำข้อสอบ IELTS หรือหาคำถามตัวอย่างจากวิธีออนไลน์ วิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวสำหรับการสอบคือการทำข้อบสอบตัวอย่างให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นี้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำความคุ้นเคยกับรูปแบบของการสอบซึ่งจะช่วยให้คุณเรียนได้ในระดับคะแนนเป็นกลุ่ม 9 ในการสอบ

Oxford University Press แนะนำ IELTS Masterclass เป็นแหล่งข้อมูลที่เยี่ยมยอดสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสำหรับการทดสอบทางวิชาการ การค้นหาอย่างรวดเร็วของ Google จะทำให้คุณมีตัวอย่างคำถามจำนวนมาก เว็บไซต์ IELTS Essentials มีแบบทดสอบและข้อสอบสำหรับการทดสอบทางด้านวิชาการและการอ่าน

3.ทำแบบทดสอบก่อนวันสอบ

หาข้อสอบมาทำอย่างเต็มรูปแบบและตั้งเวลาในการทำ ให้แน่ใจว่าคุณทำในที่เงียบสงบและในเวลาที่คุณจะไม่ถูกขัดจังหวะ ทำทั้งสี่ส่วนตามลำดับโดยใช้เวลาที่แน่นอนทั้งหมดที่คำนวณโดย IELTS สำหรับแต่ละส่วนและมีเพื่อนช่วยให้คุณอ่านคำถามในการพูดออกมาดัง ๆ

เป็นความคิดที่ดีที่จะทำสิ่งนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากประสบการณ์นี้จะทำให้คุณมีความคิดเห็นว่าคะแนนของคุณเป็นอย่างไรและให้ข้อมูลว่าคุณควรใช้เวลาเรียนมากแค่ไหน

4.ฝึกทักษะภาษาของคุณ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการศึกษาและเตรียมพร้อมในการสอบ IELTS ภาษาของคุณต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม พยายามปรับปรุงในการเรียน IELTS ทบทวนคำถามในหนังสือต่างๆ  หรือนิตยสารภาษาอังกฤษรวมถึงภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ หรือพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษกับเพื่อน

5.ผ่อนคลายและจงมั่นใจ!

นอนหลับให้สนิทก่อนสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารพร้อมที่จะไปสอบ สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ก่อนที่คุณจะเริ่มการสอบการพูดและอย่าลืมยิ้ม แสดงให้ผู้ตรวจสอบทราบว่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี!


ถ้าคุณกำลังมองหาที่ที่จะเรียนภาษาอังกฤษอยู่ ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาเราเกี่ยวกับ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ในเชียงใหม่ และ กรุงเทพ เรายินดีต้อนรับทุกๆคน

 

Read more
10 เหตุผล ทำไมถึงต้องรู้ “ภาษาอังกฤษ”

10 เหตุผล ทำไมถึงต้องรู้ “ภาษาอังกฤษ”

ภาษาอังกฤษกลายเป็นสิ่งสำคัญของผู้คนในโลกปัจจุบันนี้ไปแล้ว ไม่แปลกเลยที่หลายๆคนเริ่มตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ของตนเอง หลายๆประเทศบรรจุภาษาอังกฤษไว้ในหลักสูตรให้เป็นภาษาที่ 2 ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนของพวกเขาได้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อายุยังน้อย

อย่างไรก็ตาม คุณรู้หรือไม่? ว่าทำไมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษถึงสำคัญมาก และนี่ก็จะเป็นเหตุผลดีๆที่คุณจะต้องหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน!

1.ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก 1 ใน 5 ของประชาชนทั้งโลก สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ หรืออย่างน้อยพวกเขาก็เข้าใจถาษาอังกฤษได้

Top 10 Reasons to Learn English

2.ภาษาอังกฤษ ถูกใช้ในหลายๆวงการไม่ว่าจะเป็น ทางด้านวิทยาศาสตร์, การบิน, คอมพิวเตอร์, การฑูต, หรือแม้แต่การท่องเที่ยว(อัันนี้เห็นได้ชัดเลย) และภาษาอังกฤษยังช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานกับบริษัทข้ามชาติ ทั่งในประเทศและต่างประเทศ

Top 10 Reasons to Learn English

3.ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาทางการของหลายๆประเทศมากกว่า 53 ประเทศ ที่ใช้ในการพูดคุยกัน

Top 10 Reasons to Learn English

4.ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาแรกของหลายๆคนมากกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก

Top 10 Reasons to Learn English

5.ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ถูกใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมสื่อต่างๆ ถ้าพูดถึงภาษาอังกฤษ ก็ต้องพูดถึงการแปลหรือการทำซับไตเติ้ล หนังสือ, เพลง, ภาพยนตร์ และ รายการทีวีโชว์

Top 10 Reasons to Learn English

6.ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ถูกใช้บนอินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่เลย หลายๆเว็บไซต์จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเนื้อหาของเว็บไซต์

Top 10 Reasons to Learn English

7.ภาษาอังกฤษ เป็นตัวอักษรที่ดูค่อนข้างง่าย ทำให้ง่ายและเรียนรู้ได้เร็วเมื่อเทียบกับภาษาอื่นๆ

Top 10 Reasons to Learn English

8.ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ไม่ใช่แค่มีประโยชน์อย่างเดียว มันทำให้คุณมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ทำให้คุณก้าวหน้ามากขึ้น คุณจะสนุกกับมันมากขึ้นถ้าหากคุณจำไว้ว่าเวลาทุกชั่วโมงที่คุณใช้ไป มันทำให้เข้าใกล้ความสมบรูณ์แบบมากขึ้น

Top 10 Reasons to Learn English

9.เนื่องจากภาษาอังกฤษมีกการใช้สื่อสารกันนหลายๆประเทศมากขึ้น โรงเรียนหลายๆแห่งจึงเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษขึ้น

Top 10 Reasons to Learn English

10.เพราะมันสนุกนะ กับการเรียนภาษาอังกฤษ ตุณจะได้เรียนรู้กับวัฒนธรรมใหม่ๆ ประสบการณ์เล็กน้อยจะทำให้คุณเติบโตมากขึ้น มากกว่านั่งเรียนแบบเดิมๆ


ถ้าคุณกำลังมองหาที่ที่จะเรียนภาษาอังกฤษอยู่ ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาเราเกี่ยวกับ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ในเชียงใหม่ และ กรุงเทพ เรายินดีต้อนรับทุกๆคน

Read more

Present Perfect Tense (Passive Voice)

Present Perfect Tense คือ tense ที่พูดถึงเหตุการณ์หรือกระทำในอดีตและดำเนินการต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน(ทำบ้าง พักบ้าง), เหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นและสิ้นสุดลง มีโครงสร้างประโยคคือ

ประโยคบอกเล่า = S + have , has + been + V.3

เช่น

– The car has been repaired. = รถถูกซ่อมแล้ว

– Letters have been sent. = จดหมายถูกส่งแล้ว

– The door has been opened. = ประตูถูกเปิดแล้ว

ประโยคปฏิเสธ = S + have , has + not + been + V.3

เช่น

– The car has not been repaired. = รถไม่ได้ถูกซ่อม

– Letters have not been sent. = จดหมายไม่ได้ถูกส่ง

– The door has not been opened. = ประตูไม่ได้ถูกเปิด

ประโยคคำถาม = Have , Has + S + been + V.3

เช่น

– Has the car been repaired? = รถถูกซ่อมแล้วใช่ไหม

– Have letters been sent? = จดหมายถูกส่งแล้วใช่ไหม

– Has the door been opened? = ประตูถูกเปิดแล้วใช่ไหม

Read more

Present Continuous Tense (Passive Voice)

 

Present Continuous Tense คือ tense ที่พูดถึงเหตุการณ์ที่การกระทำนั้นกำลังดำเนินอยู่ มีโครงสร้างดังนี้

ประโยคบอกเล่า = S + V. to be + being + V.3

เช่น

– Breakfast is being cooked by John. = อาหารเช้าถูกทำโดยจอห์น

– My phone is being repaired. = โทรศัพท์ของฉันกำลังถูกซ่อมแซม

– The girls are being hit by a teacher. = พวกเด็กผู้หญิงกำลังถูกตีโดยคุณครู

 

ประโยคปฏิเสธ = S + V. to be + not + being + V.3

เช่น

– Breakfast is not being cooked by John. = อาหารเช้าไม่ได้ถูกทำโดยจอห์น

– My phone is not being repaired. = โทรศัพท์ของฉันไม่ได้กำลังถูกซ่อมแซม

– The girls are not being hit by a teacher. = พวกเด็กผู้หญิงไม่ได้กำลังถูกตีโดยคุณครู

 

ประโยคคำถาม = V. to be + S + being + V.3

เช่น

– Is breakfast being cooked by John? = อาหารเช้าถูกทำโดยจอห์นใช่หรือไม่

– Is my phone being repaired? = โทรศัพท์ของฉันกำลังถูกซ่อมแซมใช่หรือไม่

– Are the girls being hit by a teacher? = พวกเด็กผู้หญิงกำลังถูกตีโดยคุณครูใช่หรือไม่

Read more

Present Simple Tense (Passive Voice)

Present Simple Tense คือ tense ที่พูดถึงเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน, เป็นความจริง, เกิดขึ้นเป็นประจำเสมอ มีโครงสร้างดังนี้

ประโยคบอกเล่า = S +V.to be + V.3 เช่น

– A ball is kicked by him. = ลูกบอลถูกเตะโดยเขา

– Cats are hit by her mother. = แมวหลายตัวถูกตีโดยแม่ของเธอ

– A table is made of wood. = โต๊ะถูกทำมาจากไม้

 

ประโยคปฎิเสธ = S + V.to be + not + V.3

– A ball is not kicked by him. = ลูกบอลไม่ได้ถูกเตะโดยเขา

– Cats are not hit by her mother. = แมวหลายตัวไม่ได้ถูกตีโดยแม่ของเธอ

– A table is not made of wood. = โต๊ะไม่ได้ถูกทำมาจากไม้

 

ประโยคคำถาม = V.to be + S + V.3

– Is a ball kicked by him? = ลูกบอลถูกเตะโดยเขาใช่ไหม

– Are caats hit by her mother? = แมวหลายตัวถูกตีโดยแม่ของเธอใช่ไหม

– Is a table made of wood? = โต๊ะถูกทำมาจากไม้ใช่ไหม

 

Read more

Passive Voice

Passive Voice คือ ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ ซึ่งต่างจากประโยคก่อนๆที่เราได้เจอมา ที่ประธานเป็นฝ่ายกระทำ

ยกตัวอย่างเช่น

Present simple tense

โครงสร้างประโยค คือ S +V.1 เติม s หรือ es

เช่น

I never drink coffee. = ฉันไม่เคยดื่มกาแฟ

She reads a book every night. = เธออ่านหนังสือทุกคืน

 

Present simple tense(Passive Voice)

โครงสร้างประโยค คือ S + V.to be + V.3

เช่น

Coffee is drunk by me. = กาแฟถูกดื่มโดยฉัน

Books are read by her every night. = หนังสือถูกอ่านโดยเธอทุกคืน

Read more

Future Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense คือ tense ที่พูดถึงเหตุการณ์ที่ดำเนินอยู่และจะจบในอนาคต มีโครงสร้างประโยค คือ

ประโยคบอกเล่า = S + will + have + been + V.ing

เช่น

– They will have been working here for 10 years next week. = พวกเขาจะทำงานที่นี่ครบ 10 ปีอาทิตย์หน้า

– In 10 minutes. I will have been working for 10 hours. = อีก 10 นาที ฉันจะทำงานครบ 10 ชั่วโมง

– He will have been living here for 2 years by tomorrow. = เขาจะอยู่ที่นี่เป็นเวลา 2 ปีในวันพรุ่งนี้

ประโยคปฏิเสธ = S + will + not + have + been + V.ing

เช่น

– They will not have been working here for 10 years next week. = พวกเขาไม่ได้จะทำงานที่นี่ครบ 10 ปีอาทิตย์หน้า

– In 10 minutes. I will not have been working for 10 hours. = อีก 10 นาที ฉันไม่ได้จะทำงานครบ 10 ชั่วโมง

– He will not have been living here for 2 years by tomorrow. = เขาไม่ได้จะอยู่ที่นี่เป็นเวลา 2 ปีในวันพรุ่งนี้

ประโยคคำถาม = Will + S + have + been + V.ing

เช่น

– Will they have been working here for 10 years next week? = พวกเขาจะทำงานที่นี่ครบ 10 ปีอาทิตย์หน้าใช่ไหม

– In 10 minutes. Will you have been working for 10 hours? = อีก 10 นาที คุณจะทำงานครบ 10 ชั่วโมงใช่ไหม

– Will he have been living here for 2 years by tomorrow? = เขาจะอยู่ที่นี่เป็นเวลา 2 ปีในวันพรุ่งนี้ใช่ไหม

Read more


” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER