เกี่ยวกับเรา
 /  เกี่ยวกับเรา

เรียนภาษาอังกฤษที่ Guru ได้ผล ไม่เสียเวลา

Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

กูรู เป็นโรงเรียนภาษาอังกฤษแห่งเดียวในเชียงใหม่และกรุงเทพ ที่ส่งครูชาวต่างชาติไปสอนที่บ้านนักเรียน

Guru English School มีครูชาวต่างชาติจำนวนมากที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา และผ่านการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษพร้อมที่จะไปสอนนักเรียนถึงบ้าน เรามีครูชาวอเมริกัน ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนที่ตัองการ สำเนียงอเมริกัน.. ครูชาวอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่ต้องการสำเนียงอังกฤษ.. และครูชาวออสเตรเลีย สำหรับนักเรียนที่ต้องการสำเนียงออสเตรเลีย

Guru เป็น โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ที่เน้นสอนนักเรียนให้พูดภาษาอังกฤษได้เหมือนกับเจ้าของภาษา โดยเน้นสอนภาษาอังกฤษในเรื่องที่นักเรียนสนใจเป็นหลัก ครูใช้หลักการสอนภาษาอังกฤษ ที่เน้นให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีความสุขสนุกสนาน เราทำการบ้านอย่างหนักเพื่อให้นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้สำเนียงที่ถูกต้อง

Guru กล้ารับประกันว่านักเรียนทุกคนที่มา #เรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของเรา สามารถ ฟัง พูด อ่าน และ #เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนคุณจะเลือกเรียนภาษาอังกฤษเป็นกลุ่มหรือเลือกเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวได้ด้วยทีมครูต่างชาติ ชาวอเมริกันและ อังกฤษที่ให้ความสนใจและดูแล เอาใจใส่นักเรียนทุกคน โดยใช้วิธีสอนที่ถูกคิดค้นขึ้น และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ที่เรียกกันว่า ESL

การเรียน การสอนของ กูรู : ก่อนที่ครูฝรั่งจะสอนภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนจะทำการสอบ นักเรียนแต่ละคนเดี่ยวตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติ เพื่อดูระดับความรู้ความสามารถใน #ฟังภาษาอังกฤษ #พูดภาษาอังกฤษ #อ่านภาษาอังกฤษ #เขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนแต่ละคนก่อนที่จะจัดกลุ่มให้นักเรียนได้ เรียนภาษาอังกฤษตามระดับความรู้ ทั้งนี้เราจะไม่ได้แยกกลุ่มนักเรียนตามอายุ ด้วยระบบการเรียนการสอนของอเมริกาที่ไม่ถือเรื่องระดับอายุมากนัก ยกเว้นกลุ่มนักเรียนที่มีช่วงวัยระหว่าง 2-13 ขวบ ที่กูรู จำเป็นต้องแยกกลุ่มตามระดับความรู้และอายุด้วย เพราะเด็กในวัยดังกล่าวยังมีความเป็นเด็กอยู่มากและการสอนก็จะต้องใช้วิถีแนวทางตามวัยด้วย กูรู เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแห่งเดียวที่มุ่งเน้นให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน ชัดเจนทั้งสำเนียงและรูปประโยค กูรู เน้นเริ่มสอนให้นักเรียนสามารถฟังเข้าใจและสามารถพูดคุยโต้ตอบกับครูฝรั่งได้ โดยเราสอนสิ่งที่นักเรียนสนใจเป็นหลักการสอนให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษจากสิ่งที่นักเรียนให้ความสนใจ เราจึงจัดกลุ่มเรียนขนาดเล็กไม่เกิน 7 คน เท่านั้น เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถคิดเป็นภาษาอังกฤษและโต้ตอบครูฝรั่งในคาบเรียนได้ ทุกคน เราจึงถือได้ว่าเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนเดียวที่สามารถสอนให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้

กูรู เป็นโรงเรียนที่สอนให้คนไทยพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน…. เราเน้นการพูดให้ได้สำเนียงที่ถูกต้องครูทุกคนเป็นชาวต่างชาติ (อเมริกันหรืออังกฤษ) ที่จบการศึกษาด้านการสอนมาโดยตรงและทุกท่านจบมาจากมหาวิทยาลัย 1 ใน 10 ของโลก เรามุ่งมั่นมากที่จะทำให้คนไทยพูดได้เหมือนชาวอเมริกันหรืออังกฤษ การเรียน การสอน ที่ กูรู จะมีทั้งตัวต่อตัวและกลุ่ม (ขนาดไม่เกิน 7 คน) อายุของนักเรียน เริ่มตั้งแต่ 2 ขวบ ถึง 60 ปี

กูรู เปิดสอนมา 7 ปี โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ เราประสบความสำเร็จในการสอนให้นักเรียนของเรามีความสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จริง ซึ่งเราเน้นการเรียนการสอนอย่างมีความสุข และสอนแบบอบอุ่นเหมือนคนในครอบครัว เรามีการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียนกับนักเรียน เช่น เล่นฟุตบอล สวนสนุก อีสเตอร์ปาร์ตี้ ฮาโลวีนปาร์ตี้ ปาร์ตี้ทานอาหาร แคมป์ปิ้ง เที่ยวชมแหล่งธรรมชาติต่างๆ ซึ่งบางครั้งเราเชิญเด็กนักเรียนต่างชาติจากโรงเรียนอินเตอร์ดังๆมาร่วมกิจกรรมด้วย สนใจเรียนกับเราติดต่อ ครูแอน 086-9182438 นะคะ

คอร์ทเร่งรัดเรียนเพื่อสัมภาษณ์งานแบบเร่งด่วน ทางโรงเรียนจะมีการเตรียมคำถามที่มักถูกสัมภาษณ์ ต่างๆๆโดยครูฝรั่งจะเป็นผู้สอนและฝึกตอบคำถามที่มักจะถูกถามในการสัมภาษณ์งานไม่ว่าจะเป็น แอร์โฮสเตส, การสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย, การสัมภาษณ์เพื่อทำวีซ่า,การสัมภาษณ์เพื่อชิงทุน รวมทั้งการสัมภาษณ์เพื่อสมัครงาน เราประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงกับหลักสูตรนี้ Guru เปิดคอร์ทสอนโดยครูชาวต่างชาติที่จบการศึกษาระดับสูงนักเรียนจะได้ภาษาและสำนวนพูดที่สวยและถูกต้อง ชัดเจน ระยะเวลาเรียน 1 เดือน นักเรียนต้องเรียนทุกวันๆละ 2 ชั่วโมง


” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2