School
你在哪裡學英語?
回答這個問題。需要一起看許多組件。 例如,教師的專業知識,每班學生人數,課程,學費,認證,輔導等 這是學習英語非常重要的一部分。許多人首先有想學英語的想法。尋找一個好的英語課程?便宜一個說到英語課,學好英語很重要。學習英語語法基礎。能夠理解英語的使用與他人溝通。目前有很多英語課程可供選擇,如英語課程,英語課程,成人英語課程,成人英語課程,成人英語課程,許多人嘗試了解需求並適應自己。
大師英語學校是清邁和曼谷的一所英語學校,分為一對一課程。 和小組課 4到7人。 在大師學習英語的時候,我們會首先關注英語學生。 然後教英文閱讀 用英語寫 成為格萊美講英語重要的是用英語思考說流利的英語沒有口吃 老英語教學風格我以前開始格萊美。 讓學生先考慮泰文,翻譯成英文是錯誤的方法! 英語老師在大師英語培訓中教泰國人不懂英文的人。 所有老師完成語言課程。 英語到泰國人不能說,讀寫英文 **在古魯英語學校任教的教師有證書證書** 來自古魯英語學校的畢業生可以說英文,閱讀和寫英文。

我們的老師

School
School
School
School
School
School
School
School
School
School

環境學 - 教

從學生回顧

Guru เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีบรรยายกาศเหมือนกับห้องนักเล่นที่บ้าน ตอนไปเรียนที่ Guru เหมือนไปเจอเพื่อน นักคุยกันนู้นนี่นั้...

โพสต์โดย Aphinat K. Krengkham บน 1 กันยายน 2016

เรียน Guru ที่กรุงเทพเกือบ ๆ 60 ชั่วโมงเเล้วววว ชอบทุกตรงเลย โดยเฉพาะที่อ.ที่สอนเป็นอ.ต่างชาติ เจ้าของภาษาจริง ๆ ทำให้สำ...

โพสต์โดย Stamp Sineephat บน 14 สิงหาคม 2016

ผมเรียนที่นี่ประมาณสามเดือนเต็มที่สาขากรุงเทพฯ จากคนที่ฟังอะไรไม่รู้เรื่อง คำศัพท์ก็มีน้อยนิด ณ ตอนนี้ผมสามารถฟังออก พูด...

โพสต์โดย Mhoo Mate บน 2 กันยายน 2016


“大師的英語”是學習英語。英語教學在清邁和曼谷分支。外國老師知道如何教英語。學習英語教英語的方法。並調整到泰國口音。泰國使人們能夠正確地講英語。無論是明白無誤的口音和語法。

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER