Month: กุมภาพันธ์ 2018
 /  Month: กุมภาพันธ์ 2018
การพูดเกี่ยวกับ “เงิน” ในภาษาอังกฤษ: คำศัพท์, วลี และ สำนวน

การพูดเกี่ยวกับ “เงิน” ในภาษาอังกฤษ: คำศัพท์, วลี และ สำนวน

15 คำ ที่เกี่ยวกับการสร้างเงินของคุณ

1. Cash

ความหมาย: เงินสดทั้งที่เป็นธนบัตร และ เหรียญ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้จ่ายเงิน เมื่อคุณไปซื้อของตามร้านค้า

ตัวอย่าง:
Your total is $14.99. Will you be paying with cash or credit card?
ยอดขำระของคุณทั้งหมด 14.99 ดอลลาร์ จะจ่ายเป็น เงินสด หรือ บัตรเครดิต ดีคะ/ครับ?

2. Income

ความหมาย: เงินที่เป็นรายได้ของแต่ละคน ที่สามารถหาได้ต่อเดือน หรือ ต่อปี ได้มาจากการทำงาน, การเก็บค่าเช่า หรือ การลงทุนกับบริษัทต่างๆ(นักลงทุน)

ตัวอย่าง:
Earning a good income in this economy is a really hard task.
การมีรายได้ที่ดีในเศรฐกิจแบบนี้เป็นเรื่องที่ยากมากจริงๆ

3. Thrifty

ความหมาย: การประหยัดคือการใช้เงินอย่างระมัดระวัง ไม่เสียเปล่าหรือใช้อย่างไม่มีประโยชน์ และคำนี้ยังตีความหมายในทางบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับบริบทและเจตนาของผู้พูด

ตัวอย่าง:
My dad always taught me to be thrifty with money. This has helped me through some really tough times.
พ่อของฉันมักสอนให้ฉันประหยัดเงิน มันจะช่วยเราในช่วงเวลาที่ลำบาก

4. Haggle

ความหมาย: แปลว่าต่อรอง มีความหมายเหมือนกับ “negotiate” แต่โดยทั่วไปจะใช้ในบริบทที่เป็นทางการ การต่อรองกับใครสักคน คือการพูดุยเกี่ยวกับราคาของสิ่งของบางอย่าง อย่างต่อเนื่อง (โดยไม่หยุด)

ตัวอย่าง:
Miss Thurstone always haggles with the baker to save five cents on every purchase
คุณ Thurstone มักจะต่อรองกับคนทำขนมปัง เพื่อประหยัดเงิน 5 เซนต์ต่อการซื้อทุกครั้ง

5. Discount

ความหมาย: เมื่อร้านหรือธุรกิจลดราคาบางอย่างในระยะเวลาที่จำกัด เรียกว่า “ส่วนลด” ถ้าคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณจะเห็นวันพิเศษอย่าง “Black Friday” มันคือวันหลังจากวันขอบคุณพระเจ้า จะได้รับส่วนลดเป็นจำนวนมากจากหลายๆร้านค้า (เป็นวันที่ชาวอเมริกันำนวนมากซื้อของขวัญวันคริสค์มาส)

ตัวอย่าง:
I always buy mobile phones when there is a discount. Otherwise it is just too expensive to own a good smartphone nowadays.
ฉันมักจะซื้อมือถือเมื่อมันมีส่วนลด ไม่เช่นนั้นมันจะแพงมากที่จะเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนดีๆในอนนี้

อ่านคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของได้ ที่นี่

6. Budget

ความหมาย: จำนวนเงินที่สามารถซื้อบางสิ่งบางอย่างได้ เรีียกว่า “งบประมาณ” และมันยังหมายถึงแผนสำหรับการใช้จ่าย เพื่ิอซื้อหรือทำบางอย่างในช่วงเวลาที่เจาะจง เช่น งบประมาณประจำเดือน หรือประจำสัปดาห์

ตัวอย่าง:
I always go over my budget when I shop for clothes. That’s why I always take my parents with me, so they can stop me from spending too much.
ฉันมักใช้เงินเกินงบประมาณของฉัน เวลาที่ไปซื้อเสื้อผ้า นั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันมักจะพาพ่อแม่ไปด้วย เพราะพวกเขาสามารถห้ามฉันใช้เงินได้

7. Deal

ความหมาย: Deal สามารถหมายถึง “สัญญา” หรือ “ข้อกลง” ระหว่าง 2 ธุรกิจหรือมากกว่านั้น ถ้าเป็นคำกริยาสามารถหมายถึง การทำธุรกิจกับใครบางคน

ตัวอย่าง:
Apple had a deal with Samsung where they agreed to manufacture smartphones together.
Apple มีข้อตกลงกับ Samsung ว่าจะผลิตสมาร์ทโฟนร่วมกัน

8. Credit

ความหมาย: เวลาซื้อของหรือใช้บริการกับสัญญาจ่ายเงินคืนในอนาคตที่เรียกว่า “เครดิต” หรือที่เรียกว่า “บัตรเครดิต” สามารถใช้ได้ทุกที่ทั่วโลก

ตัวอย่าง:
I prefer not to buy anything on credit since I hate the idea. But my son uses my credit card all the time.
ฉันไม่ชอบซื้ออะไรผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ฉันเกลียดความคิดนี้ แต่ลูกชายฉันก็ใช้บัตรเครดิตตลอดเลย

9. Debt

ความหมาย: คุณถูกกล่าวว่าเป็นหนี้เมื่อคุณเป็นหนี้เงินให้กับใคร ทั้งบุคคลและ บริษัท สามารถเป็นหนี้ได้ และคำที่ใช้สำหรับโอกาสที่เป็นทางการมากขึ้น เช่น การกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือ บริษัท

ตัวอย่าง:
If our company does not stop going over budget every year, then our debt will force us to close down the business.
ถ้าบริษัทไม่หยุดการใช้เงินที่เกินงบประมาณในทุกๆปี หนี้ของบริษัทก็จะบังคับให้เราปิดธุรกิจ

10. Business Negotiation

ความหมาย: หากคุณมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุข้อตกลงระหว่างบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง นั้นเรียกว่า “การเจรจาต่อรอง” โดยทั่วไปเราจะเจรจาเมื่อพวกเขาต้องการบางสิ่งจากกันและกัน แต่ความต้องการบางอย่างไม่เป็นที่ยอมรับของอีกฝ่าย

เมื่อการสนทนาเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างธุรกิจแล้วพวกเขาจะเรียกว่า “การเจรจาทางธุรกิจ” (สำหรับคำกริยาทั่วไปที่ใช้ในการเขียนธุรกิจอ่านได้ ที่นี่)

ตัวอย่าง:
I always take John with me to every big business negotiation. He can make anyone trust him with his conversation skills.
ฉันมักจะพาจอห์นกับฉัน ทุกการเจรจาธุรกิจที่มีความสำคัญ เขาสามารถทำให้ทุกคนไว้ใจเขาด้วยทักษะการสนทนาของเขา

สำหรับกริยาทั่วไปที่ใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจได้ ที่นี่

11. Profit/loss

ความหมาย: Profit(กำไร) คือการที่บุคคลหรือธุรกิจทำเงินได้มากกว่าการซื้อหรือผลิตสิ่งนั้น, Loss(ขาดทุน) คือการที่บุคคลหรือธุรกิจทำเงินได้น้อยกว่าการซื้อหรือผลิตสิ่งนั้น

ตัวอย่าง:
It takes a while for a new business to see a profit. Typically, it will take a loss during the first year or so.
ต้องใช้เวลาสักพักสำหรับธุรกิจใหม่เพื่อดูผลกำไร โดยปกติแล้วจะสูญเสียไปในช่วงปีแรกหรือมากกว่านั้น

12. Market

ความหมาย: “ตลาด” เป็นสถานที่ที่คุณซื้อและขายสิ่งต่างๆ, ไม่ว่าจะเป็นตลาดช้อปปิ้งหรือ ตลาดหุ้น มันสามารถใช้เป็นคำกริยาได้ “To market” คือการโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์

ตัวอย่าง:
I prefer our neighborhood market over the mall. There are so many unique things you can find there!
ฉันชอบตลาดย่านใกล้เคียงกับห้างสรรพสินค้า มีสิ่งของต่างๆจำนวนมากที่ให้คุณสามารถหาซื้อได้!

13. Industry

ความหมาย: กระบวนการ, คน, เครื่องมือ, โรงงาน หรือสิ่งที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ . ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ที่ทำการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

ตัวอย่าง:
I think the paper industry will shut down after some years. All the people I know use computers for reading documents.
ฉันคิดว่าอุตสาหกรรมกระดาษจะปิดตัวลงหลังจากผ่านไปหลายปีแล้ว คนทุกคนที่ฉันรู้จักใช้คอมพิวเตอร์เพื่ออ่านเอกสาร

14. Recession

ความหมาย: โดยทั่วไป “recession” หมายถึงการกระทำที่ถอยหลังหรือถอนตัวออกจากบางสิ่งหรือบางแห่ง แต่ในด้านการ “recession” หมายถึงช่วงเวลาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงซึ่งทำให้ผู้คนสูญเสียงานและสิ่งของต่างๆราคาแพงขึ้น ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในปีพ. ศ. 2551 และส่งผลกระทบมากที่สุดในโลก

ตัวอย่าง:
I could not find a job for a whole year after the recession of 2008. I even had to sell my car to pay my rent.
ฉันไม่สามารถหางานได้ตลอดทั้งปีหลังจากเหตุการ์ณถดถอยปี 2551 ฉันต้องขายรถของฉันเพื่อจ่ายค่าเช่า

15. Currency

ความหมาย: โดยทั่วไปเราใช้คำนี้เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของประเทศต่างๆ เช่น ดอลลาร์, ปอนด์, รูปี, เยน, รูเบิล ฯลฯ

ตัวอย่าง:
The US dollar is an international currency because it can be used in almost every country of the world.
เงิน US ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสากล เนื่องจากสามารถใช้ในเกือบทุกประเทศทั่วโลก

 

5 วลีภาษาอังกฤษทั่วไปที่คุณสามารถใช้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเงิน

1. Money doesn’t grow on trees

ความหมาย: เป็นวลีที่ใช้เมื่อคุณต้องการที่จะล้อเลียนคนที่ใช้เงินโดยไม่ต้องคิด มันหมายถึงการที่เราจะได้เงินมามันยากและไม่ได้มาฟรี แตกต่างจากใบไม้ของต้นไม้

ตัวอย่าง:
He asked me if I could buy him a laptop and I just told him that I could not afford it. Money doesn’t grow on trees!
เขาถามฉันว่าฉันสามารถซื้อแล็ปท็อปของเขาได้ไหม ฉันจึงตอบเขาไปว่าไม่ได้ เพราะเงินของฉันไม่ได้หามาง่ายๆ

2. Break the bank

ความหมาย: การใช้เงินทั้งหมดหรือเป็นจำนวนมาก เพื่อซื้ออะไรบางอย่าง นอกจากนี้ยังใช้เมื่อคุณต้องการกล่าวว่าสิ่งที่อยู่ไกลเกินไปและคุณไม่สามารถจ่ายได้

ตัวอย่าง:
There is no way I can go on vacation to Miami. I will need to break the bank just to buy the plane tickets.
ไม่มีทางเลยที่ฉันจะไปพักร้อนที่ไมอามี่ ฉันคงจำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน

3. Bread and butter

ความหมาย: Bread and butter มักจะทำให้คิดว่าเป็นอาหารที่จำเป็นของคนที่พูดภาษาอังกฤษหลายคน ในส่วนด้านการเงินนั้นใช้สำหรับงานที่คุณทำเพื่อสร้างรายได้ขั้นพื้นฐานที่คุณสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวของคุณ

ตัวอย่าง:
Although I like writing novels, being a banker is my bread and butter.
ถึงแม้ว่าฉันจะชอบเขียนนวนิยาย แต่ก็ต้องเป็นนายธนาคารเพราะมันคือแหล่งรายได้ของฉัน

4. To be flat broke

ความหมาย: คำว่า “broke” หรือ “flat broke” หมายถึงไม่มีเงิน หรือ ถังแตก เป็นการใช้อย่างไม่เป็นทางการหมายความว่าคุณกำลังมีปัญหาในการซื้อสินค้าพื้นฐาน เช่น บัตรอาหารที่ดีหรือตั๋วรถประจำทาง

ตัวอย่าง:
With this salary, I am always flat broke by the end of the month. I think I need to find another job.
ด้วยเงินเดือนแค่นี้ ฉํนมักจะไม่มีเงินใช้ในช่วงปลายเดือน ฉันคิดว่าฉันจำเป็นต้องหางานใหม่

5. Give a ball park figure

ความหมาย: เมื่อคุณให้ค่าคร่าวๆของการคำนวณบางอย่างเกี่ยวกับเงิน คุณสามารถใช้สำนวนนี้ได้

ตัวอย่าง:
Although I will have to check how much this house will cost you exactly, I can give a ball park figure of around ten thousand per month.
ถึงแม้ว่าฉันจะต้องเช็คราคาบ้านหลังนี้ คุณว่ามันจะราคาเท่าไร ฉันว่ามันราคาราวๆ 10,000 ต่อเดือน

ถ้าคุณกำลังมองหาที่ที่จะเรียนภาษาอังกฤษอยู่ ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาเราเกี่ยวกับ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ในเชียงใหม่ และ กรุงเทพ เรายินดีต้อนรับทุกๆคน

Read more
10 เครื่องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุด

10 เครื่องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุด

เครื่องหมายวรรคตอนที่ผิดพลาดอาจสร้างความเสียหายทางรายได้มหาศาล และยังสามารถจุดชนวนข้อถกเถียงกันภายในประเทศ มันเป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษ แต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะใช้อย่างถูกต้อง โชคดีที่มันมีจำนวนน้อย มันจึงจะกลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณ

ในบทความนี้เราจะพูดถึงการใช้งาน 10 เครื่องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุด จดจำกฎเหล่านี้และคุณอาจจะใช้พวกมันดีกว่าเจ้าของภาษา!

ทำไมต้องรู้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษ?

พวกมันเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่น่ารำคาญแถมครูสอนภาษาอังกฤษของคุณยังพูดถึงเสมออีก มันมีเหตุผลที่พวกมันมีความสำคัญ ประการแรกพวกมันสามารถเปลี่ยนวิธีอ่านคำ, ประโยคหรือวลี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการงางเครื่องหมาย พวกมันสามารถส่งผลกระทบต่อข้อความหรือประโยคง บางตัวสามารถเปลี่ยนความหมายไปจากที่ตั้งใจจะสื่อสารออกไป

เครื่องหมายวรรคตอนนี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเขียนได้อย่างถูกต้องในภาษาอังกฤษ ถ้าคุณเคยวางแผนที่จะทำงานหรือศึกษาในสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษ คุณต้องเข้าใจการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษจริงๆ

วิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนนี้มีความสัมพันธ์ต่อการช้ไวยากรณ์ มันสามารถทำให้คุณเข้าใจโครงสร้างภาษาอังกฤษประโยคส่วนต่าง ๆ ในการพูด (เช่นคำนาม, คำกริยา ฯลฯ ) และอื่น ๆ อีกมากมาย

เครื่องหมายวรรคตอนที่น่าสับสนมากที่สุด (วิธีการใช้อย่างถูกต้อง)

Question-Mark

Question Mark เครื่องหมายคำถาม (?)

จะเอาไว้ใช้จบประโยคที่เราต้องการเขียน เพื่อให้รู้ว่าประโยค นี้เป็นประโยคคำถาม แทนตำแหน่งของ Full Stop

ตัวอย่าง เช่น

– Where is the car?
– You’re leaving already?

Exclamation

Exclamation point จุดอัศเจรีย์ (!)

ใช้ในประโยคที่ไม่เป็นทางการมาก เพื่อเน้น การแสดงอารมณ์ที่รุนแรงมากกว่าปกติในประโยค ไม่ว่าจะเป็นตื่นเต้น ตกใจ แสดงถึงคำสั่งหรือ การตะโกน

ตัวอย่าง เช่น

– That’s marvelous!
– ‘Never!’ She cried

Comma_Final

Comma จุลภาค (,)

เครื่องหมายจุลภาคสามารถใช้ในการแบ่งวลีหรือคำ เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น Commas เป็นเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกใช้มากที่สุด มีหลายวิธีที่จะใช้เครื่องหมายจุลภาคได้อย่างถูกต้อง ทำให้มันเป็นเครื่องหมายที่พบว่ามีการช้ผิดและค่อนยาก นี่คือบางส่วนของการใช้งานที่สำคัญที่สุดของมัน:

แยกองค์ประกอบในประโยค:

– He served us chips, salsa, popcorn, nuts and drinks while we watched the game

ก่อนหน้าคำสันธาน (เช่น “and” “but” “yet” ฯลฯ ) ที่อยู่ระหว่างสองประโยค:

– My friends went to the arcade, but I stayed home with a fever

ประโยคบอกเล่า:

– Since I was early, I stopped to have a cup of coffee.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

ระวังการใช้เครื่องหมายจุลภาคในจุดที่ไม่จำเป็น! ข้อผิดพลาดมักถูกเจอบ่อยๆ เมื่อก็ตามที่มีประโยคอิสระตามด้วยอนุประโยด เช่น “either… or,” คุณไม่จำเป็นต้องใส่จุลภาค

ผิด: My fish died, after getting sick.
ที่ถูกต้อง: My fish died after getting sick.
ผิด: You either hate pineapple pizza, or you love it.
ที่ถูกต้อง: You either hate pineapple pizza or you love it.

Semicolon

Semicolon เซมิโคลอน (;)

เซมิโคลอน หรือ เครื่องหมายอัฒภาคเป็นเครื่องหมายที่น่ากลัวที่สุด แม้แต่เจ้าของภาษาเองก็มักจะสับสนเกี่ยวกับวิธีการใช้ แต่ไม่ต้องกลัวเลย! เมื่อคุณใช้เวลาเรียนรู้มันแล้ว คุณจะเห็นมันสามารถใช้งานได้ง่ายๆ

การเชื่อมโยงด้วยเครื่องหมายอัฒภาคกับสองประโยคที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายจุลภาคสามารถแยกประโยคที่ซับซ้อนและเชื่อมประโยคที่แยกกันต่างหา

ตัวอย่าง เช่น

– We were planning to have dinner tonight; we had to cancel it when her boss called.
– My mother visited Nairobi, in Kenya; Tokyo, in Japan; and São Paulo, in Brazil.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

บางทีความผิดพลาดของเครื่องหมายอัฒภาคที่พบมากที่สุดคือใช้กับประโยคคำสั่ง คุณควรใช้อัฒภาคกับประโยคคำสั่งที่สามารแยกออกจากประโยคหลักได้อย่างอิสระ

ผิด: I have so much on my to-do list tomorrow; plus all my homework.
ที่ถูกต้อง: I have so much on my to-do list tomorrow plus all my homework.

dsah

En Dash (–)

นี้อาจจะเป็นเครื่องหมายวรรคตอนน้อยที่รู้จักกันดี En Dash คือเครื่องหมายที่ใช้ในการเชื่อมต่อคำที่เกี่ยวข้องกัน กฎที่ต้องจำไว้คือจะใช้มันเพื่อแทนที่ “to” หรือ“through” เมื่อเรากำลังพูดถึงเวลาหน้าเว็บหรือการแข่งขันกีฬา

ตัวอย่าง เช่น

– The 1998–2000 season was the best for the NY Yankees.
– Please read the story in pages 9–13

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

นักพูดภาษาอังกฤษหลายคน (รวมทั้งเจ้าของภาษา) สับสนระหว่าง En Dash กับ hyphen ยัติภังค์(-) ให้ระวังเรื่องช่องหว่าหน้า-หลัง เครื่องหมาย En Dash

ผิด: I’m arriving on the Boston – Washington flight.
ที่ถูกต้อง: I’m arriving on the Boston–Washington flight.

Em Dash(—)

ความยาวของขีดจะยาวกว่า En Dash (ตามความกว้างของตัวอักษร “M” แทนที่จะเป็น “N” จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อเครื่องหมายนี้) โดยทั่วไปจะใช้ในการสร้างความหลากหลายและความซับซ้อนในประโยค

ตัวอย่าง เช่น

– The girl—the one with long, blond hair—looked beautiful on the stage.
– Attendees must cover their own lodging costs—hotel room, food and beverages.
– He said, “I thought you should—” “I should do what?!” she replied.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

ข้อผิดพลาดทั่วไปส่วนใหญ่เกี่ยวกับเว้นช่องว่างหน้า-หลัง เครื่องหมาย

ผิด: Andrea preferred traveling to Europe — Italy and Spain — rather than South America.
ที่ถูกต้อง: Andrea preferred traveling to Europe—Italy and Spain—rather than South America.

hyphen ยัติภังค์ (-)

ใช้ hyphen ในกรณีที่
1.เป็นคำที่เกิดจากคำสองคำที่รวมกันแล้วเกิดเป็นความคิดใหม่ขึ้นมา
2. แบ่งคำออกเป็นพยางค์เพื่อแสดงการออกเสียง
3.ใช้แยกคำยาวๆเมือถึงปลายบันทัด

ตัวอย่าง เช่น

– Jim is a well-liked neighbor.
– My great-grandmother was a famous scientist.
– He wants to be a co-author on the book.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

แต่ที่พบมากที่สุดก็คือการเชื่อมต่อคำพูดที่ปรับเปลี่ยนความหมายของคำนาม 2 คำ

ผิด: This restaurant is vegan friendly.
ที่ถูกต้อง: The vegan-friendly restaurant is just around the corner.

Ellipsis

Ellipsis จุดไข่ปลา ( … ) (บางครั้งถูกเรียกว่า “dot dot dot”)

ใช้เครื่องหมาย Dots เพื่อบ่งชี้ว่ากลุ่มคำในประโยคในคำพูดที่เหลือนั้นได้ถูกละ (Omit) หรือถูกละเว้นตรงส่วนท้ายของประโยคสนทนา ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่าง เช่น

– …challenging the view that Britain … had not changed all that fundamentally.
– Let me think about your problem… actually, don’t! You think; it’s your problem.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

การใช้โดยไม่มีเหตุผล:“It is not a problem for us to meet on Monday…
หรือใช้มากกว่าจุดสามจุด:“Then John fell asleep… ..

Quotation Marks เครื่องหมายคำพูด (‘x’,“x”)

การใช้เครื่องหมายอัญประกาศ หรือเครื่องหมายคำพูดมีหลักการใช้ดังต่อไปนี้

ใช้กับคำพูด และเครื่องหมายเว้นวรรคตอน ในประโยค คำพูดโดยตรง (Direct speech) ตัวอย่างเช่น

– ‘Why on earth did you do that?’He asked.
– ‘I’ll fetch it,’ she replied.

ใช้เพื่อดึงความสนใจผู้อ่านให้สนใจคำที่ไม่คุ้นหรือผิดปกติในประโยคหรือในบริบท เช่น คำแสลงหรือสำนวนเป็นต้น หรือคำที่ใช้เพื่อต้องการผลลัพธ์พิเศษ เช่นคำเสียดสี เป็นต้น ตัวอย่างเช่น

– He told me in no uncertain terms to ‘get lost’.
– Thousands were imprisoned in the name of ‘national security.’

ใช้กับชื่อบทความ หนังสือ กลอน บทละคร หนัง ชื่อเพลง ฯลฯ ตัวอย่างเช่น

– Keats’s ‘Ode to Autumn’
– I was watching ‘Match of the day.’
– Big John likes ‘Thor’ so much.

ใช้กับคำพูดหรือคำกล่าวสั้นๆ ตัวอย่างเช่น

– Do you know the origin of the saying: ‘A little learning is a dangerous thing?’

ใช้ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน นิยมใช้เครื่องหมายคำพูดแบบเป็นคู่ (“”) หรือ Double quotation ตัวอย่างเช่น

– “Help! I’m drowning!”

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

อย่าใช้เครื่องหมายคำพูดเมื่อคุณกำลังสรุปหรือถอดความจากคำพูดของคนอื่น

ผิด: King Edward said that “he’ll have his best men on the subject.”
ที่ถูกต้อง: King Edward said that he’ll have his best men on the subject.

Colon โคลอน (:)

การใช้ Colon นั้นมีหลักการและวิธีการดังต่อไปนี้

ใช้เพื่อแนะนำรายการ ตัวอย่างเช่น

– These are our options : we go by train and leave before the end of the show; or we take the car and see it all.

ใช้ Colon เติมข้างหน้า clause หรือ Phrase ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยาย Main clause ในการเขียนที่เป็นทางการ ตัวอย่างเช่น

– The garden had been neglected for a long time: it was overgrown and full of weeds.

ใช้ในการแนะนำคำพูดหรือคำอ้างอิงซึ่งอาจจะถูกทำเป็นย่อหน้า ตัวอย่างเช่น

– As Kenneth Morgan writes:the truth was, perhaps, that Britain in the year from 1914 to 1983 had not changed all that fundamentally.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

ทวิภาคมักมีการใช้อย่างไม่ถูกต้อง คือการควบคู่กับวลี อย่างเช่น “such as”

ผิด: Your outline should cover the parts of your essay, such as: goals, methods…
ที่ถูกต้อง: Your outline should cover the parts of your essay, such as goals, methods…

นอกจากนี้ไม่ใช้หลังคำบุพบท

ผิด: The mayor announced cutbacks in: research funding, staff development…
ที่ถูกต้อง: The mayor announced cutbacks in research funding, staff development…

Apostrophe

Apostrophe ( ‘)

หลักการในการใช้ Apostrophe มีดังต่อไปนี้

ใช้ Apostrophe เมื่อต้องการบ่งชี้ว่า สิ่งของหรือบุคคลเป็นของใครบางคน ของเขา/หรือของเธอ พูดง่ายๆก็คือจะใช้เครื่องหมายนี้ก็ต่อเมื่อต้องการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเอง ตัวอย่างเช่น

– My friend’s brother
– Big John’s English Columns
– the waitress’s apron
– King James’s crown/ King James’ crown
– The student’s book
– The women’s coats

ใช้กับประโยครูปย่อ หรือประโยคที่ละบางส่วน ตัวอย่างเช่น

– I’m (I am)
– She isn’t there.
– They’d (They had/ They would)
– The summer of ‘ 89 (1989)

ใช้ Apostrophe กับคำย่อที่เป็นพหูพจน์ ตัวอย่างเช่น

– Roll your R’s (R’s ย่อมาจาก alveolar trill)
– During the 1990’s (มาจาก 1990 centuries)

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

ความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดกับ apostrophes จะใช้พวกเขาอย่างไม่ถูกต้องกับคำว่า“it’s” และ “its.” “it’s” คือการลดรูป หมายความว่า “it is.” ในทางตรงกันข้าม “its” เป็นคำสรรพนาม

ผิด: The dog pulled on it’s leash. (This sentence really says, “The dog pulled on it is leash.”)
ที่ถูกต้อง: The dog pulled on its leash.

โปรดจำไว้ว่าคุณยังไม่จำเป็นต้องมี “s” ตัวที่ 2 หากคำนั้นเป็นพหูพจน์ ไม่จำเป็นต้องใช้ ‘s ให้ใช้ ‘ ลงท้ายาคำได้เลย

ผิด: He wrapped all the kid’s presents in 20 minutes.
ที่ถูกต้อง: He wrapped all the kids’ presents in 20 minutes.

Period ตัวย่อ (.)

คุณอาจจะเห็น Period ที่พวกเขากำลังที่ใช้ในการย่อและตัวย่อ

ตัวอย่าง เช่น

– Jim is a well-liked neighbor.
– U.S.A. stands for United States of America.
– Mr. is the abbreviation for Mister.

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

อย่าใส่ช่องว่างให้ Period ก่อนส่วนท้ายของประโยค

ผิด: My pants are ruined .
ที่ถูกต้อง: My pants are ruined.

และใส่ช่องว่างเพียง 1 ช่อง ( แต่งานวิชาการบางตัวต้องใส่ช่องว่าง 2 ช่อง แล้วแต่กรณี)

ผิด: I’m driving to the town. The town is five miles south.
ที่ถูกต้อง: I’m driving to the town. The town is five miles south.

ตอนนี้คุณรู้วิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอน และข้อควรระวังของมันแล้ว ที่เหลือก็คือ ลองนำปไปใช้ดู Keep going on!!!

ถ้าคุณกำลังมองหาที่ที่จะเรียนภาษาอังกฤษอยู่ ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาเราเกี่ยวกับ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ในเชียงใหม่ และ กรุงเทพ เรายินดีต้อนรับทุกๆคน

Read more
เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ให้พูดเหมือนฝรั่ง

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษ ให้พูดเหมือนฝรั่ง

“นโม” นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ กับ Guru English School มา 3 ปี
แชร์ประสบการณ์การเรียน และท้าทายให้เพื่อนๆมาเรียนกับ #Guru
การเรียนภาษากับฝรั่ง เหมือนจะยาก แต่จริงๆแล้วง่ายกว่าเรียนกับคนไทย ตรงที่เราสามารถฝึกฝนการฟังและการออกเสียงอย่างถูกต้อง ทำให้การออกเสียงชัดเจน
ช่วงสัยที่ดีที่สุดในการเรียนให้ได้เสียงที่ชัดเจนคือ 3 ขวบ ถึง 18 ปี

Read more
เรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกวันด้วยการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 35 นาทีนี้เป็นประจำ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกวันด้วยการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 35 นาทีนี้เป็นประจำ

? นี่เป็นข่าวดี: คุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเรียนภาษาอังกฤษเป็นชั่วโมง ๆ
? แน่นอนว่ามันช่วยให้คุณเข้าใจภาษาอังกฤษดีขึ้น
? มีหลายวิธีในการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษในขณะที่คุณทำสิ่งอื่น ๆ ในระหว่างวัน
? สิ่งนี้เรียกว่า การเรียนแบบพาสซีฟ คุณ ดูทีวีภาษาอังกฤษ หรือ ฟังเพลงภาษาอังกฤษ หรือไม่? คุณพาตัวเองไปในสถานที่ที่คุณสามารถฟังหรือพูดภาษาอังกฤษได้ หรือไม่? คุณอ่านภาษาอังกฤษหรือไม่? ยอดเยี่ยม! คุณเรียนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว

การเรียนรู้แบบพาสซีฟคือเมื่อคุณเรียนรู้สิ่งที่คุณทำในชีวิตประจำวัน ทุกครั้งที่คุณเรียนภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องนั่งลงและเรียนแบบจริงจัง แม้ว่าคุณจะไม่ได้ตระหนักถึงมันตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณอยู่รอบภาษาอังกฤษคุณกำลังเรียนรู้ หากต้องการเรียนภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นคุณจำเป็นต้อง เรียนรู้ ด้วยเช่นกัน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่เรียนจริงๆ

 

การกระทำที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้

การเรียนรู้จะช่วยให้คุณ:

  • จำคำศัพท์ดีขึ้น
  • เรียนรู้กฎไวยากรณ์
  • ทำความเข้าใจกับสิ่งที่คุณอ่าน (หรือได้ยิน)
  • ค้นพบวลีใหม่ ๆ

การเรียนรู้สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการใช้ขั้นตอนด้านล่างคุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ในเวลาเพียง 35 นาทีต่อวัน!

7 นาที: เรียนรู้คำศัพท์ใหม่

คำพูดทั้งหมดอยู่รอบตัวเรา แม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจคำศัพท์ที่คุณอ่านหรือได้ยิน แต่หลายครั้งคุณก็สามารถเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของความหมายได้ แทนที่จะใช้คำว่าบริบท (คำศัพท์ที่อยู่รอบ ๆ คำศัพท์ในประโยค) ให้ใช้เวลาเพียง 7 นาทีต่อวันเพื่อ เรียนรู้ คำศัพท์ให้ดี

ที่เว็บไซต์นี่คุณสามารถหาคำที่จะเรียนรู้? คุณสามารถสมัครสมาชิกอีเมลรายวันจาก พจนานุกรมของ Merriam-Webster Learner’s Dictionary ซึ่งมีคำที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีคำจำกัดความเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย หรือคุณสามารถเยี่ยมชม เว็บไซต์ นี้ หรืออันนี้ ใช่แล้วใช่ไหมคุณสามารถเรียนรู้คำศัพท์จากเว็บไซต์ตลกหรือนิตยสารแฟชั่นได้!

นิตยสารไลน์ เป็นแหล่งที่ดีเยี่ยมที่คุณสามารถหานิตยสารมาสมัครรับส่วนลดได้ (ลดราคา) มีนิตยสารสำหรับความสนใจทั้งหมดรวมทั้งการทำอาหารการทำสวนกีฬาข่าวการเดินทางและอื่น ๆ อีกมากมายนอกจากนี้หากคุณเป็นนักศึกษาวิทยาลัยคุณอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ FluentU เพื่อหาคำศัพท์ใหม่ ๆ เพื่อเรียนรู้ FluentU ใช้วิดีโอเพลงวิดีโอตัวอย่างภาพยนตร์ข่าวและการพูดคุยที่เป็นแรงบันดาลใจในโลกแห่งความเป็นจริง – และเปลี่ยนให้เป็นบทเรียนการเรียนรู้ภาษาที่ปรับเปลี่ยนได้

ในขณะดูวิดีโอเกี่ยวกับ FluentU คุณจะได้ยินคำใหม่ ๆ ทุกคำที่ใช้เมื่อพูด: คำทั่วไปคำที่เป็นทางการ คำที่ซับซ้อน คำง่าย ๆ คำแสลง คำที่เหมือนกันทั่วไป: เป็นคำที่ใช้โดยเจ้าของภาษา นี่เป็นวิธีที่ดีเพราะคุณไม่ต้องการเรียนรู้คำแปลก ๆ ที่เจ้าของภาษาไม่เคยใช้ คุณจะไม่เพียงแค่ได้ยินคำศัพท์เท่านั้น เมื่อดูวิดีโอ FluentU คุณจะได้ยินคำที่ใช้ในประโยคและในบทสนทนา วิธีนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีและเวลาในการใช้คำเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องในการพูดภาษาอังกฤษของคุณเอง

ในขณะที่ดูวิดีโอ FluentU คำใด ๆ ที่คุณไม่รู้จักจะเป็นคำศัพท์ที่ดีสำหรับคุณในการศึกษาในวันนั้น

ขั้นอนการฝึกทำ:

1. หากระดาษเปล่ามา (หรือกระดาษโน๊ต)

2. เลือกคำศัพท์ที่จะเรียนรู้

3. แบ่งกระดาษออกเป็นสี่ส่วน

4. เขียนคำศัพท์ไว้ตรงกลาง

5. ในด้านซ้ายบนเขียนคำจำกัดความและส่วนของคำพูด (เช่นคำนามคำคุณศัพท์คำกริยา ฯลฯ ) ของคำ

6. ที่ด้านบนขวาให้เขียนประโยคโดยใช้คำ

7. ในด้านล่างซ้ายให้เขียนคำพ้องความหมายของคำ คำพ้องความหมายคือคำที่ต่างกันซึ่งหมายถึงสิ่งเดียวกัน

8. ที่ด้านล่างขวาเขียนรูปแบบต่างๆของคำ ตัวอย่างเช่นสำหรับ “ว่ายน้ำ” คุณจะเขียนว่า “ว่ายน้ำ” “ว่ายน้ำ” “swam” และ “swum” ลองทำความเข้าใจเมื่อคุณใช้แต่ละแบบฟอร์ม

และหลังจากนั้นคุณลองใช้คำนั้นๆในระหว่างวันดู!

5 นาที: เรียนรู้วลีใหม่

วลีมีความสำคัญเท่ากับคำแต่ละคำ ถ้าคุณเรียนรู้ความหมายของคำเดียวคุณอาจจะสามารถพูดว่า “คุณเป็นอย่างไร?” แต่คุณจะไม่ทราบวลี “มีอะไรขึ้น?”

ไม่ชัดเจนเสมอไปเมื่อมีบางอย่างเป็นวลีไม่ใช่ประโยคธรรมดา วิธีหนึ่งที่จะบอกก็คือถ้าคุณได้ยินคำเดียวกันซ้ำในลำดับเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาวลีที่เกี่ยวกับสำนวนภาษาอังกฤษได้ด้วย

อีกวิธีหนึ่งคือการมองพวกเขาในเว็บไซต์เช่น English Daily ซึ่งมีสำนวนภาษาอังกฤษมากมาย 

ใช้ในการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแม้ว่าคุณจะต้องเรียนรู้วิธีการและเวลาที่พวกเขาใช้ด้วยเช่นกัน


นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปที่ PhraseMix ซึ่งมีบทเรียนมากมายเกี่ยวกับวลีภาษาอังกฤษทั่วไปที่มีให้บริการฟรี

ขั้นอนการฝึกทำ:

1. เลือกวลีจากแหล่งข้อมูลต่าง

2. อ่านวลีและประโยคที่วลีที่เลือกมา

3. ตอบคำถามต่อไปนี้: ภาษาไทยใช้วลีเดียวกันหรือไม่? คุณอาจใช้วลีนี้เมื่อใด?

4. แต่งประโยคของคุณเองโดยใช้สำนวนในแบบที่คุณต้องการในชีวิตประจำวันของคุณ

5 นาที: เสริมทักษะไวยากรณ์ของคุณ

English Grammar คือ ไวยากรณ์อังกฤษ หรือ แกรมม่า ภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน เพราะถ้าไม่เข้าใจแล้ว การจะอ่านตำราภาษาอังกฤษก็จะลำบาก เพราะอ่านแล้วจะงงกับโครงสร้างของประโยค ซึ่งเป็นเรื่องของหลักไวยากรณ์ล้วนๆ

แต่ว่าไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ เนี่ยเป็นอะไรที่นักเรียนไม่ชอบเอาเสียเลย สาเหตุเพราะหลายคนคิดว่าย๊ากยาก มันก็เลยยากอย่างที่เราคิดนั่นแหละ แต่ความรู้ภาษาอังกฤษ ในเรื่องของไวยากรณ์ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนถึงขนาดนั้นหรอก ถ้าเรามีเวลาศึกษาอย่างจริงจัง ถ้ายากขนาดนั้นคงไม่มีใครเรียนรู้เรื่องเป็นแน่แท้ หากเรามีความคิดเช่นนี้ สมองก็จะสั่งการว่าคนอื่นทำได้ เราก็ต้องทำได้ ฮ่า ๆ และเราก็ทำได้จริง ๆ ด้วย

จึงขอแนะเบื้องต้นตรงนี้ว่าการเรียนไวยากรณ์คือการเรียนความแตกต่างของหลักภาษานั้นเอง ถ้าเราทำความเข้าใจสักนึดหนึ่งรับรองว่าไม่ยากเกินที่เราจะศึกษาหรอกครับ

ข้อแนะนำการเรียนแกรมม่า

ไม่สำคัญ = เรียนพอให้รู้่ ผ่านแล้วผ่านเลย

สำคัญ = เรียนให้รู้และให้เข้าใจ ตอบคำถามไดุ้ถ้ามีคนถาม

สำคัญมาก = เรียนให้รู้ และให้เข้าใจ จดจำกฎเกณฑ์ให้ได้ อธิบายได้ เพราะเป็นหัวใจของหลักภาษา โดยอาศัยการอ่านบ่อยๆ ทบทวนบ่อยๆ แล้วก็จะจำได้เอง คอนเฟิร์ม

ขั้นอนการฝึกทำ:

1. อ่านบทเรียนไวยากรณ์สั้น ๆ จากเว็บไซต์

2. เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่คุณรักที่มีการเขียนน้อยมาก ในตัวอย่างนี้คุณสามารถหาบทความใน Elle ได้

3. มองหาตัวอย่างของกฎไวยากรณ์ที่ใช้ในเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับ conditionals คุณสามารถค้นหาคำว่า “if” ในหน้าเว็บ (เพียงแค่กด Ctrl + F และป้อนคำที่คุณต้องการ)

คุณสามารถคิดถึงตัวอย่างการใช้ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษได้หรือไม่?

13 นาที: อ่านข่าว

การเรียนภาษาอังกฤษของคุณจะช่วยให้คุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ด้วย เพียงแค่อ่านข่าว! การอ่านข่าวในภาษาอังกฤษไม่เพียง แต่ช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษา แต่ก็ยังช่วยให้คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในปัจจุบันเมื่อคุณพบกับคนอื่นที่พูดภาษาอังกฤษ ค้นหาข่าวสารที่น่าสนใจทุกวัน จากนั้นคุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาได้เมื่อคนอื่นพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก

มีเว็บไซต์จำนวนมากที่มีบทความข่าวที่เขียนขึ้นสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ Voice of America มีบทความที่เข้าใจได้ง่ายพอสมควร แต่ยังมีคำและประโยคที่ท้าทายอีกด้วย ข่าวภาษาอังกฤษ และ ข่าวในระดับต่างๆ มีระดับข่าวที่แตกต่างกันซึ่งคุณสามารถเลือกได้โดยขึ้นอยู่กับระดับทักษะภาษาอังกฤษของคุณ

คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ข่าวสารภาษาอังกฤษเช่น Yahoo News หรือ ABC News แต่โปรดจำไว้ว่าบทความในเว็บไซต์เหล่านี้อาจยากกว่าที่จะเข้าใจ ไม่สนใจเรื่องข่าวโลกมากนัก? เราจะไม่บังคับให้คุณอ่านอะไรเลย! ค้นหาสิ่งที่คุณสนใจและอ่านข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถ้าคุณชอบเทคโนโลยีคุณอาจสนุกกับ TechCrunch ถ้าคุณชอบข่าวเพลง MTV อาจเป็นเว็บไซต์ที่ดีสำหรับคุณ

ขั้นอนการฝึกทำ:

1. ค้นหาบทความข่าวที่คุณสนใจ

2. สแกนบทความเพื่อหาคำที่คุณไม่รู้จักและหาคำนิยาม นั่นหมายความว่าคุณควรมองผ่านบทความโดยไม่อ่านคำทุกคำ

3. อ่านบทความ

4. คุณเข้าใจอย่างน้อยความคิดพื้นฐานของบทความหรือไม่? อธิบายว่าบทความ ดัง กล่าวเป็นเรื่องใหญ่ราวกับว่าคุณกำลังพูดคุยกับใครบางคนเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

5 นาที: ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้

ในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงคุณได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่กฎวลีและไวยากรณ์และคุณได้ค้นพบสิ่งเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้ว บทความนี้อาจเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน 30 นาที แต่ สุดท้าย 5 นาทีมีความสำคัญมาก! ใช้เวลา 5 นาทีเพื่อทบทวน (ไป) สิ่งที่คุณศึกษา เท่าไหร่ที่คุณจำได้จากสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ สมองของมนุษย์จำได้ว่าสิ่งสุดท้ายในรายการดีกว่าส่วนอื่น ๆ ของรายการ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้เวลาสักครู่เพื่อไปทั่วทุกอย่าง!

ขั้นอนการฝึกทำ:

1. เมื่อทำแบบฝึกหัดนี้ให้ทำทุกอย่างเพื่อพูด เขียนทุกอย่างลงบนกระดาษเพื่อฝึกเขียน นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบได้อย่างเงียบ ๆ ในหัวของคุณ

2. ใช้คำศัพท์ใหม่ในประโยค

3. ใช้วลีใหม่ในประโยค

4. ใช้กฎไวยากรณ์ที่คุณได้เรียนรู้ในประโยค

5. สรุปบทความที่คุณอ่านในประโยคหนึ่งหรือสองประโยค

ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีเวลาเพียงพอในการเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้คุณทำได้! ใช้เวลาประมาณ 35 นาทีต่อวันและคุณจะค้นพบว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สนุกสนานและง่ายดายเป็นอย่างไร

ถ้าคุณกำลังมองหาที่ที่จะเรียนภาษาอังกฤษอยู่ ติดต่อเรา เพื่อปรึกษาเราเกี่ยวกับ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ในเชียงใหม่ และ กรุงเทพ เรายินดีต้อนรับทุกๆคน

Read more


” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

วิชาเรียน 3 เดือน

👉 Conversation กับ Grammar (พูดฟัง กับ แกรมม่า)

👉 Conversation กับ IELTS (พูดฟัง กับ ไอเอล)

👉 Conversation กับ TOEIC (พูดฟัง กับ โทอิค)

👉 Conversation กับ TOEFL (พูดฟัง กับ โทเฟล)

👉 Conversation กับ Writing (พูดฟัง กับ อ่านเขียน)

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2