ปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว ไฮโดรโปนิกส์
 /  ประถม 7- 12 / มัธยมต้น 12 -15 / วิดีโอ / ปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว ไฮโดรโปนิกส์
ปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว ไฮโดรโปนิกส์

ปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว ไฮโดรโปนิกส์

การปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว ไฮโดรโปนิกส์
#Hydroponics

โดยใช้วัสดุเหลือใช้ ของนักเรียนชั้นประถม
กับ Guru English School” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2