คุณครูตั้งใจสอน เด็กๆตั้งใจเรียน
 /  วิดีโอ / อนุบาล 4-6 / คุณครูตั้งใจสอน เด็กๆตั้งใจเรียน
คุณครูตั้งใจสอน เด็กๆตั้งใจเรียน

คุณครูตั้งใจสอน เด็กๆตั้งใจเรียน” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER