คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Conversation (Guru English School)
 /  มัธยมปลาย 16 - 18 / วิดีโอ / คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Conversation (Guru English School)
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Conversation (Guru English School)

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ Conversation (Guru English School)” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER