คลาสเด็กอนุบาล T.Greg ทำทุกอย่างเพื่อนให้เด็กเข้าใจ
 /  อนุบาล 4-6 / คลาสเด็กอนุบาล T.Greg ทำทุกอย่างเพื่อนให้เด็กเข้าใจ
คลาสเด็กอนุบาล T.Greg ทำทุกอย่างเพื่อนให้เด็กเข้าใจ

คลาสเด็กอนุบาล T.Greg ทำทุกอย่างเพื่อนให้เด็กเข้าใจ” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2