คลาสเด็กอนุบาล เน้นการสอนเพื่อความสุขของนักเรียน
 /  วิดีโอ / อนุบาล 4-6 / คลาสเด็กอนุบาล เน้นการสอนเพื่อความสุขของนักเรียน
คลาสเด็กอนุบาล เน้นการสอนเพื่อความสุขของนักเรียน

คลาสเด็กอนุบาล เน้นการสอนเพื่อความสุขของนักเรียน” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER