คลาสภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล เรียนรู้จากศัพท์ง่ายๆ เพื่อเพิ่มการจดจำ Guru English School
 /  วิดีโอ / อนุบาล 4-6 / คลาสภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล เรียนรู้จากศัพท์ง่ายๆ เพื่อเพิ่มการจดจำ Guru English School
คลาสภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล เรียนรู้จากศัพท์ง่ายๆ เพื่อเพิ่มการจดจำ Guru English School

คลาสภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล เรียนรู้จากศัพท์ง่ายๆ เพื่อเพิ่มการจดจำ Guru English School” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER