ครูก็ตั้งหน้า ตั้งตาสอน นักเรียนก็ตั้งหน้า ตั้งตาซน
 /  วิดีโอ / อนุบาล 4-6 / ครูก็ตั้งหน้า ตั้งตาสอน นักเรียนก็ตั้งหน้า ตั้งตาซน
ครูก็ตั้งหน้า ตั้งตาสอน นักเรียนก็ตั้งหน้า ตั้งตาซน

ครูก็ตั้งหน้า ตั้งตาสอน นักเรียนก็ตั้งหน้า ตั้งตาซน” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER