การใช้ this, that, these, those
 /  Knowledge / การใช้ this, that, these, those

การใช้ this, that, these, those

การใช้ this, that, these, those

this, that ใช้กับคำนามเอกพจน์ มีความหมายดังนี้

this = นี่ เช่น

This is a book. = นี่คือหนังสือ

that = นั่น เช่น

That is an umbrella. = นั่นคือร่ม

these, those ใช้กับคำนามพหูพจน์ มีความหมายดังนี้

these = เหล่านี้ เช่น

These books. = หนังสือเหล่านี้

those = เหล่านั้น เช่น

Those umbrellas. = ร่มหล่านั้น” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER 

 

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรอินเตอร์

สนใจติดต่อ

Line id: guruenglish2