การปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว ไฮโดรโปนิกส์ ห้อง T.Emma
 /  ประถม 7- 12 / วิดีโอ / การปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว ไฮโดรโปนิกส์ ห้อง T.Emma
การปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว ไฮโดรโปนิกส์ ห้อง T.Emma

การปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว ไฮโดรโปนิกส์ ห้อง T.Emma” Guru English ” คือ การเรียนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ โดยมีสาขาที่เชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยครูชาวต่างชาติที่รู้วิธีการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ที่มีวิธีการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเปลี่ยนสำเนียงให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยนทั้งด้านสำเนียงภาษาและไวยกรณ์

Social

Facebook/GuruEnglishSchool

NEWSLETTER